Anders Jonsson vill lära av dansk socialdemokrati.

Fredagskrönikan Det är väl bra om det införs en ”äldreventil” så att man kan få ersättning från sjukförsäkringen när pensionsåldern höjs. Men vore det inte ännu bättre om pensionssystemet görs om så att alla som arbetat ett långt yrkesliv garanteras en rejäl pension? Lär av Danmark, menar Anders Jonsson.

I måndags var det Kommunals ledning som på DN-Debatt krävde förändringar för att ge pensionärer som varit lågavlönade under yrkeslivet en rimlig inkomst att leva på. Artikeln var bara en i raden som pekade på att pensionssystemet inte blev det som utlovades när det sattes i sjön för snart 25 år sedan.

Målet var att pensionen skulle motsvara minst 70 procent av slutlönen, idag motsvarar den allmänna pensionen mindre än hälften av slutlönen för många.
”Faktum är att andelen fattiga pensionärer i Sverige är högst i Norden och vi har fler fattiga pensionärer än EU-genomsnittet”, konstaterar Kommunals ordförande Tobias Baudin tillsammans med förbundets pensionsexpert Josepha Lindholm.

Som pensionssystemet är konstruerat räcker inte en låg lön till en rimlig pension om arbetstagaren inte arbetar långt över pensionssystemets riktålder. Kommunals medlemmar som är födda 1960 måste arbeta till de är 70 år om de även har tjänstepension för att uppnå en acceptabel pension. De som är födda 1980 måste arbeta till de är 73 år.
Så kan man naturligtvis inte ha det. Särskilt inte som ökningen av medellivslängden, som Kommunal påpekar, skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper. Det är främst de universitetsutbildade som blir äldre och äldre, arbetarkvinnornas medellivslängd ökar minst.

Kommunal sammanfattar det med att den politik som förs ”tvingar arbetarklassens kvinnor att välja mellan att få kortare tid som pensionär eller en ännu lägre pension – för att rädda pensionerna för medelklassen”.
De ansvariga politikerna i pensionsarbetsgruppen har insett allvaret och börjat lappa i systemet genom att föreslå ett inkomstpensionstillägg. Pensionärerna har också fått riktade skattesänkningar och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) talar om att någon form av äldreventil ska införa så att det ska gå att få ut ersättning från sjukförsäkringen och när pensionsåldern höjs.

Det finns en bred politisk enighet om att åldersgränserna för inkomstpensionen ska höjas i takt med att medellivslängden ökar. Men det funderas inte särskilt mycket över hur inträdet på arbetsmarknaden kan ske tidigare.

Men istället för att lappa och laga med hjälp av sjukförsäkringen vore det bättre att ta ett större grepp om pensionssystemet så att de som börjat arbeta tidigt med fysiskt krävande arbeten kan få en rimlig pension under hyggligt många år som pensionär.
Det greppet tas nu i Danmark. Beroende på hur många år du arbetat ska du kunna gå i pension vid 61 år i det som kallas ”Arnepension”. Ardalan Shekarabi anser också att det finns mycket att lära av Danmark. I Dagens Nyheter tar han undersköterskorna som exempel:

De har ingen ekonomisk trygghet men tar ut pension i förtid, vilket innebär att de går från en låg pension till en ännu lägre. Det är en orättvisa som måste hanteras. Vi måste skapa en ekonomisk trygghet för de grupper som inte kommer upp i pensionsåldern.

Det är möjligt att man måste ta till någon sorts förtidspension via sjukförsäkringen för att kortsiktigt lösa problemet med de lågavlönades pensioner. Men på lång sikt bör pensionssystemet göras om.

Ett sätt förbättra pensionssystemet som jag har skrivit om tidigare vore att införa en regel som säger att alla som är fullt arbetsföra måste arbeta i 40 år för att få ut sin maximala inkomstpension. Det skulle få ungdomar att börja arbeta tidigare, stärka pensionssystemet och göra det möjligt med lägre pensionsålder för fysiskt ansträngande arbeten.

Det finns en bred politisk enighet om att åldersgränserna för inkomstpensionen ska höjas i takt med att medellivslängden ökar. Men det funderas inte särskilt mycket över hur inträdet på arbetsmarknaden kan ske tidigare.
Sverige har en extremt sen etablering. Åldern då 75 procent av en ålderskull förvärvsarbetar ligger kring 28 år. Genomsnittsåldern för en högsskoleexamen kring 30.

En lägre etableringsålder skulle stärka pensionssystemet. Med en 40-årsregel för att få ut sin fulla pension skulle den som börjar arbeta vid 20 kunna gå i pension vid 60. Den som börjar arbeta vid 30 måste arbeta till 70. Det kan nog en ingenjör göra, men knappast en undersköterska.

Anders Jonsson har lång erfarenhet av politisk bevakning och har bland annat varit inrikeschef på Sveriges Radios Ekoredaktion.