Foto: Försäkringskassan / Jowanna Daley

Corona I Stockholm har all planerad vård ställts in på obestämd framtid på grund av coronapandemin. Ändras inte Försäkringskassans regler finns risken att antalet utförsäkrade ökar dramatiskt. »Regelverket kan inte tillämpas som i normalläget, det får för allvarliga konsekvenser« säger Kjell Rautio på LO. 

I söndags ställdes all planerad vård in i Stockholm, på obestämd framtid. Motiveringen är för att frigöra sjukvårdspersonal till fler intensivvårdsplatser. Det gäller alla vårdinrättningar i Stockholm; vård inom 32 områden skjuts upp, under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska konsekvenser.

Försäkringskassans regler kring sjukpenning har dock inte förändrats vilket innebär att man med dagens regelverk mister sin sjukpenning efter dag 180 om man inte har ett datum för när den inplanerade vården ska ske.

– Vi är medvetna om situationen och arbetar intensivt för att hitta en lösning. Det är det vi kan säga i nuläget, säger Jonatan Ohlin, pressekreterare på Försäkringskassan och tillägger att myndigheten inte har fått några ändrade besked från regeringen. 

– Regelverket har inte förändrats, säger Jonatan Ohlin.

»Försäkringskassan måste få tydliga signaler«

Kjell Rautio, utredare på LO, ser en stor risk att Försäkringskassan fortsätter tillämpa rehabiliteringskedjan som i ett normalläge.

– Det är inte bra, det där måste man göra något åt politiskt. Så att Försäkringskassan får tydliga signaler att vi befinner oss i ett extraordinärt läge och att de inte ska tillämpa rehabiliteringskedjan som i ett normalläge.

LO har föreslagit regeringen att det ska införas ett undantag i socialförsäkringsbalken som upphäver den typen av regelverk som 180-dagarsgränsen utgör, under extraordinära lägen.

– Ett tillägg som säger att i extraordinära lägen så som en såhär omfattande pandemi är så måste man styra om och väga in att möjligheten till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen påverkas och det gör att man inte kan tillämpa regelverket som man gör i ett normalläge. De försäkrade kommer om de utförsäkras möta en situation på arbetsmarknaden och inom vården som inte är som det brukar vara och det riskerar att leda till att de råkar mycket illa ut. Det måste man väga in, säger Kjell Rautio.

Även  TCO har varit i kontakt med regeringen för att uppmärksamma situationen som inställd vård ger i samband med covid-19.

– Vi ser att det finns ett behov av åtgärder. Den som är sjukskriven och nu på grund av covid-19 inte får tillgång till rehabilitering och andra åtgärder för återgång i arbete, ska inte hamna i ett sämre läge med avseende på tidsgränserna i rehabiliteringskedjan. Det har vi framfört till regeringen, säger Mikael Dubois, utredare på TCO.

Ansvarig minister

I torsdags tillsatte regeringen en utredning av sjuk- och aktivitetsersättning. På presskonferensen sa ansvarig minister Ardalan Shekarabi (S) att »Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar.« och att »det finns goda skäl att se över dagens regelverk.« Han nämnde inget om den situation som coronapandemin har gett upphov till. Kjell Rautio är dock försiktigt positiv.

– Redan innan pandemin märkte man att politiken insåg att det finns problem med hur bedömningarna från Försäkringskassan görs och då måste man i ett sånt här speciellt läge se till att de problemen inte förvärras och förstärks på grund ut av pandemin. Det är ett politiskt ansvar.

Läs socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis svar här.