Ardalan Shekarabi (S) och Christina Olsson, Sveriges makalösa föräldrar

corona Regeringen höjer nivån på bostadsbidraget med 25 procent för barnfamiljer, som en tillfällig åtgärd. Organisationen Sveriges makalösa föräldrar välkomnar höjningen, men ser en risk att det inte träffar de med störst behov.

Vid en presskonferens på onsdagen kom beskedet att barnfamiljer som får bostadsbidrag kommer att få en höjd bidragsnivå på grund av coronakrisen. Från 1 juli och fram till årsskiftet kommer bidragsnivån automatiskt att räknas upp med 25 procent jämfört med ordinarie nivå.

Höjningen kan bli upp till 1 325 kronor per familj och månad.

– För många barnfamiljer som lever på små marginaler är boendekostnaden den enskilt största utgiftsposten. Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaviruset har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Förslaget omfattar 139 000 barnfamiljer, och 6 av 10 av de hushållen består av ensamstående kvinnor med barn.

Sveriges makalösa föräldrar är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar. Medlemmarna har ofta har svårt att få ekonomin att gå runt. Organisationen välkomnar ett höjt bostadsbidrag, även om de skulle önska att höjningen blev permanent.

– Vi tycker att det är jättebra att de höjer bostadsbidraget. Det är välbehövligt. Sedan tycker vi inte att 25 procent är tillräckligt, säger Christina Ohlsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar.

Sveriges makalösa föräldrar driver också frågan om att nivån på bostadsbidrag ska beräknas mot inkomst månadsvis. En utredning håller nu på att se över bostadsbidraget, bland annat när det gäller tidsperioden för beräkning, det här efter kritik om att många hushåll hamnar i skuld på grund av återbetalningskrav.

Sveriges makalösa föräldrar delar den kritiken. I dag är det vanligt att ensamstående föräldrar får återbetalningskrav för tidigare inkomstår för att de har fått ett nytt jobb eller löneförhöjning till exempel.

– Ett återbetalningskrav på 2 000 kronor är svårt för våra medlemmar som har väldigt små ekonomiska marginaler. Det gör att många inte vågar söka bostadsbidrag alls, säger Christina Ohlsson.

Att bostadsbidrag beräknas på ett år gör att den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget som nu görs riskerar att inte gynna de ensamstående föräldrar som faktiskt drabbats värst ekonomiskt på grund av corona, säger hon.

– De som påverkas mest är troligen de som har haft ett jobb med heltidslön och nu blir av med det i samband med coronakrisen. Om de nu söker bostadsbidrag från mars så finns risk att de inte beviljas bidrag eftersom de har haft en bra månadslön i januari och februari, säger Christina Ohlsson.

I dag är den högsta hyran man får beräkna bostadsbidrag för 5 900 kronor, vilket ger som högst 2 600 kronor i bostadsbidrag per månad. Sveriges makalösa föräldrar vill höja maxhyran till 10 000 kronor, eftersom de menar att det bättre motsvarar hyran för en fyrarummare, vilket är vad en ensamstående förälder med två barn egentligen borde ha enligt normen.

– I dag är det många av våra medlemmar som bor i en tvåa, säger hon.

En höjning enligt Sveriges makalösa föräldrars förslag skulle som mest ge en fördubbling av bidragsnivån, att jämföra med den 25-procentiga ökning som regeringen nu föreslår.