Pixabay/regeringen

Corona Att få sin operation inställd på grund av corona ska inte göra att man förlorar sin rätt till sjukpenning vid dag 180. Det är regeringen och Försäkringskassan nu överens om.

I allt fler regioner skjuts planerad vård upp på grund av covid-19. Dagens Arena har tidigare rapporterat om att en person, med dagens regelverk, mister rätten till sjukpenning efter dag 180 om man inte har ett datum för när den inplanerade vården ska ske.

Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi (S) uppgav på tisdagen att han är medveten om problemet, men att det än så länge inte fanns några skarpa förslag på bordet.

– Vi har en intensifierad dialog med Försäkringskassan om den här frågan.

Men på torsdagen kom alltså nya besked: Försäkringskassan och regeringen är överens om att undanta patienter som får sin operation uppskjuten på grund av coronakrisen från de vanliga sjukpenningreglerna. Det här eftersom många regioner nu prioriterar om i vården och ställer in planerade operationer. I vanliga fall är en inställd operation inte skäl nog att få behålla sin sjukpenning efter dag 180.

Det tillfälliga undantaget från regelverken kommer att gälla till och med oktober.

2018 tillsatte Regeringen två statliga utredningar för att analysera delar av regelverket kring sjukförsäkringen. Förslagen från den särskilde utredaren Claes Jansson är ute på remiss.

– Det ligger flera specifika förslag på regeringens bord om den här frågan, från utredningen om sjukförsäkringen som presenterades för ett par månader sedan. Den utredningen är ute på remiss, och remisstiden går ut i maj månad. Vi följer noga utvecklingen hos Försäkringskassan och också utvecklingen gällandes sjukvårdsköer och hur de påverkar sjukförsäkringen.

Utredningens förslag

I januari i år överlämnade den särskilde utredaren Claes Jansson sitt sista delbetänkande. Utredningen visade bland annat att gränsen på 180 dagar står i vägen för rehabiliteringsinsatser. Jansson föreslog att möjligheten att skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden ska utökas, framför allt för att stärka utrymmet för rehabilitering.

Redan 2019 då första delbetänkandet kom skrev Jansson att kraven för att kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, var för höga.

Claes Jansson ska presentera ytterligare förslag om sjukpenningen senare i år.

Läs mer: Hög risk för utförsäkring när vård skjuts upp