Bild: Göteborgs universitet och Flickr/401(K) 2012.
Bild: Göteborgs universitet och Flickr/401(K) 2012.

640 000 personer har en privat sjukvårdsförsäkring, visar nya siffror. För att stoppa gräddfilen i vården för de som är försäkrade vill regeringen ändra lagen. »Man kan fortsatt köpa sig före i kön«, säger forskaren John Lapidus.

Nästan 640 000 personer har i dag en privat sjukvårdsförsäkring– 27 000 fler än år 2015 och en sexdubbling jämfört med år 2000. Det visar färska siffror från försäkringsföretagens branschorganisation Svensk försäkring.

Den som skaffar en privat sjukförsäkring får snabb tillgång till vård. Försäkringsbolagen garanterar att behandling påbörjas inom 14 dagar medan landstingen garanterar samma sak inom ett halvår. Enligt lagen är det bara privata vårdgivare som får ta emot patienter med privat sjukförsäkring. Men de privata vårdgivarna tar även emot patienter utan försäkring som finansieras av landstinget.

Vilka konsekvenser de privata sjukvårdsförsäkringarna får är en fråga som debatterats flitigt. Svensk försäkring menar att sjukvårdsförsäkringen inte alls konkurrerar med den offentliga vården – tvärtom avlastas vården och skapar utrymme för dem som saknar en privat försäkring.

Men det stämmer inte, menar John Lapidus, doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. I praktiken kan patienter med privat sjukförsäkring köpa sig före i kön.

– Det blir en vanlig kö och en gräddfil, säger han.

Detta var också något som sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) lyfte i en debattartikel härom veckan. Och i regeringens promemoria lyfter man också fram andra faror med det växande antalet privata sjukvårdsförsäkringar.

Att vårdgivare tillåts ta ut högre avgifter för privatfinansierade patienter skapar starka incitament att prioritera dessa på bekostnad av vanliga patienter, skriver man. Dessutom riskerar skatteviljan att minska eftersom personer med privat sjukförsäkring betalar dubbelt för vården.

Man hänvisar också till en OECD-rapport som visar att försäkringarna både genererar ökade sjukvårdskostnader och gör vården mindre jämlik – tvärt emot vad försäkringsförespråkarna påstår.

För att säkerställa en jämlik vård vill regeringen göra ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen om att försäkringar bara kan godtas om principen om allas rätt till vård på lika villkor inte åsidosätts.

John Lapidus håller med regeringen om dess analys men säger att själva lagförslaget som nu skickas ut på remiss är »uddlöst«.

– I sin promemoria uttrycker regeringen stark oro för framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar. Men lagförslaget är inte särskilt skarpt. Det man vill göra är att skriva in en ny formulering i hälso- och sjukvårdslagen som egentligen redan finns. Dessutom lämnas ett stort tolkningsutrymme till landstingen.