Socialminister Lena Hallengren. Bild: Regeringskansliet

Nyhet Utredningen som lades fram i höstas hade inte tillräckligt skarpa förslag för att stoppa gräddfiler i den offentligt finansierade vården. Regeringen vill nu tillsätta en kompletterande utredning som ska ge förslag på förbud mot det.

I oktober tog regeringen emot betänkandet från utredningen om att begränsa privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på den offentligt finansierade vården. Utredningen tillsattes hösten 2020, kort efter att det i en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterats att personer med privat sjukvårdsförsäkring får snabbare vård än personer som söker vård genom den offentliga sjukvården.

Rapporter framhåller också att offentligt finansierade patienter får vänta längre än försäkringspatienter hos privata vårdgivare som tar emot båda. Och att det inte är ”sannolikt att det beror på att de i genomsnitt har större medicinska behov”.

– Bakgrunden till utredningen var den oroande utvecklingen. Vi vet att allt fler svenskar har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring, individuellt eller genom sin arbetsgivare, för att på det sättet kunna få förtur till offentligt finansierad vård, sade socialminister Lena Hallengren (S) under pressträffen i oktober.

Utredningen framhävde då att det inte finns några regler vad gäller köer till vården. Och att det därför inte finns några regler om att man inte får gå före i vårdkön.

– Utredningen har kartlagt och analyserat privata sjukvårdsförsäkringar och vi kan konstatera att det saknas en hel del kunskap om försäkringar. Det saknas också regler som möjliggör en kontroll och tillsyn av försäkringar. Det här gör det svårt att beskriva försäkringar och deras konsekvenser, sade särskilda utredaren Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsföretaget, TLV, då.

Utredningen presenterade förslag som handlar om att stärka kontrollen av privata vårdgivare som har andra uppdragsgivare vid sidan av regionen, till exempel försäkringsbolag. Samt förslag om att IVO:s förebyggande arbete ska stärkas.

Enligt Karin Lewin ska förslagen i utredningen ses som ett första steg i regleringen av privata sjukvårdsförsäkringar. Om några år kommer det att finnas ett större och bättre beslutsunderlag, framhöll hon.

Läs mer: Utredning föreslår ökad kontroll av privata vårdgivare

Under tisdagen höll Lena Hallengren pressträff där hon berättade att utredningens förslag har varit ute på remiss. Nu ska de förberedas och en proposition ska läggas fram till riksdagen senare i vår.

– Privata sjukvårdsföretag fyller en viktig roll i att erbjuda vård på uppdrag av regionerna. Men en del av de här vårdföretagen tar samtidigt emot patienter som betalar hela eller del av kostnaden via en privat sjukvårdsförsäkring. De här patienterna kan på det sättet köpa sig förtur. Det är oroande, sade Lena Hallengren.

Men hon underströk att utredningens förslag inte är tillräckliga för att reglera privata sjukvårdsförsäkringarnas effekter på den offentliga sjukvården.

– Utredningens förslag bygger i huvudsak på att ge regionerna fler verktyg för att säkerställa en behovsstyrd vård. I sak är det bra förslag. Men i de regioner där man bejakar en mer marknadsorienterad vård riskerar de att få ett högst begränsat genomslag.

Läs mer: Kritik mot utredning om privat sjukförsäkring

Av den anledningen kommer regeringen inom kort att tillsätta en kompletterande utredning. Det är två frågor som ska utredas och som regeringen vill ha svar på. Dels handlar det om att privata vårdgivare som ingår avtal med en region inte så få ta emot försäkringspatienter för sådan vård som avtalet avser.

Dels handlar det om att en offentligt finansierad vårdgivare endast ska få ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare som har avtal med en region. Det innebär att det blir förbjudet för offentligt finansierade vårdgivare att ta emot remitterade försäkringspatienter.

– Det här är skarpa förslag. En privat vårdgivare behöver välja. Antingen har man avtal med regionen och tar emot skattebetalarna, eller med ett försäkringsbolag och tar emot privata sjukvårdspatienter, sade Lena Hallengren.

Utredningen ska presenteras senast 30 juni. Inte förrän nästa mandatperiod skulle förslagen kunna blir verklighet.

Läs mer: Oro inför utredning om sjukvårdsförsäkringar