Foto: jagaland / Flickr

I går presenterade alliansregeringens företrädare tillsammans med Stockholmspolitiker ett förslag på nio nya t-banestationer. Nu varnar trafikforskare för att förslaget saknar en samhällsekonomisk analys.

Stockholms tunnelbana ska byggas ut i tre väderstreck till en kostnad av 25 miljarder kronor. Det är den största utbyggnaden av kollektivtrafiken sedan 1970-talet, meddelade nöjda allianspolitiker på DN Debatt i måndags. Men enligt ledande trafikforskare är beslutet taget md undermåligt underlag och trängseln i kollektivtrafiken riskerar att bestå.

– Man hade ju hoppats att man inte fattade beslut innan de trafikmässiga analyserna var gjorda, säger Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys på KTH, till Svenska Dagbladet.

Jonas Eliasson får medhåll av Maria Börjesson, forskare för Centrum för transportstudier på KTH.

– Det stora problemet är att beslutsfattarna vill ta beslut utan att det finns en ordentlig utvärdering och att man ställt nyttan mot kostnaderna, säger hon i samma artikel i Svenska Dagbladet.

Enligt SL:s presstjänst har en diskussion kring den samhällsekonomiska analysen förts med regeringens förhandlare kring t-baneutbyggnaden, men inget material har färdigställts. Enligt Maria Börjesson finns det andra sätt att höja kapaciteten i kollektivtrafiken som inte har utvärderats.

– Man kan köra tågen tätare, sänka priset i lågtrafik och jobba med effektivare bussförbindelser, säger hon till SvD.

Jan-Eric Nilsson, professor på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tror inte att trängseln kommer att minska med regeringens t-baneförslag. I stället skulle ett effektivare bussystem vara mer lönsamt och gå snabbare att genomföra.

– Det fixar man på några månader genom att göra om körfält. Det är mycket enkla saker i jämförelse, säger han.