Transports förbundsordförande Tommy Wreeth tycker att det är självklart att backa IF Metall. Foto: Martin Hörner Kloo

Tesla Tesla lämnade under veckan förhandlingarna med IF Metall som svarade med att begära sympatiåtgärder från andra förbund. Under onsdagen gick Seko ut med ett sympativarsel mot Tesla. Detta dagen efter att Transports blockad mot Tesla trädde i kraft i Sveriges stora hamnar. 

IF Metalls strejk har nu pågått i Teslas verkstäder i snart två veckor. Förra veckan utökades strejken till all service på elbilarna, även på andra verkstäder. Efter att stridsåtgärderna inte fått önskad effekt har andra förbund varslat om sympatiåtgärder, nu senast Seko. 

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Därför har vår förbundsstyrelse valt att lägga ett sympativarsel, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande. 

Sekos sympatiåtgärd innebär en blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall som görs av PostNord och CityMail till Teslas alla arbetsplatser i Sverige. 

Transportförbundet blockar Tesla

Även Transport har backat IF Metall med en blockad. Från och med tisdagen lossas inga Teslabilar av från hamnarna i Södertälje, Trelleborg, Malmö och Göteborg. 

– Hittills har det haft en bra effekt, bilarna tas inte ombord på fartygen utan lämnas kvar i framförallt Tyskland. Transportörerna vill inte smutsa ner sig. Avsikten är att det kommer att bli ett helstopp på Teslor, säger Tommy Wreeth, ordförande för Transport. 

Efter att Tesla lämnat förhandlingarna på måndagen samt erkänt att de tagit in strejkbrytare har Transport beslutat att utöka sitt varsel. Från och med den 17 november kommer blockaden inkludera Sveriges alla hamnar, alltså ett 50-tal. Detta för att Tesla inte ska kunna lasta av sina bilar på andra typer av fartyg och därmed gå runt blockaden. 

– Det är hela den svenska modellen som utmanas, det är inte bara IF Metalls kamp. Därför är det jätteviktigt att man ställer upp när det kommer en sympatibegäran, säger Tommy Wreeth. 

Att Tesla kan tänkas gå runt blockaden genom att använda sig av ett utländskt åkeri och utländsk chaufför är en utveckling som Transport håller koll på, säger Tommy Wreeth till Dagens Arena. 

Inga reparationer på laddstationer

Även Elektrikerförbundet har varslat om sympatiåtgärd för att backa IF Metall. Deras medlemmar kommer från och med den 17 november inte att utföra service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer. 

– Det är självklart för Elektrikerna att stödja IF Metall genom att varsla om sympatiåtgärder för att stödja deras medlemmar på Tesla och värna om den svenska modellen. Tesla måste acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad och i Sverige kör vi med kollektivavtal, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande.