Senator Elizabeth Warren och Elon Musk.

Tesla Tesla och dess styrelse ska granskas på grund av Elon Musks intressekonflikter mellan sina olika företag. Det vill i alla fall den demokratiska senatorn Elizabeth Warren som i mars lämnade in en begäran om utredning till berörd myndighet.

Senatorn Elizabeth Warren har för en andra gång lämnat in en begäran om granskning av Tesla till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Det är en fristående myndighet som ser över manipulation av marknaden och som ska främja ekonomin. Warren vill att kommissionen ska utreda företaget Tesla, dess styrelse och ägaren Elon Musk på grund av att hon anser hans ägande i X (f.d. Twitter) är oroande. Hon menar att hans ägande i de två företagen har skapat en intressekonflikt som går ut över Teslas aktieägare.

I sitt brev till kommissionen skriver Warren:

“Mr. Musks senaste publika uttalanden och handlingar har lett till ny misstanke om intressekonflikter, omdirigeringen av Teslas resurser till Mr Musks privata företag”.

Hon skriver också i sin begäran att Teslas styrelse saknar självständighet från Musk och att han i den maktpositionen tagit beslut som gynnar honom personligen och inte aktieägarna. Det finns lagar i USA som direkt skyddar aktieägare och dessa ses alltså över av SEC.

Förra gången senator Warren begärde en utredning av Tesla var i juli 2023. Orosmomenten var då desamma. Anledningen att hon nu upprepar begäran är bland annat att en domare i Delaware i januari dömde Tesla och dess styrelse för brott mot sina förvaltningsplikter gentemot aktieägarna. Detta efter att styrelsen gett Musk en “obegriplig” aktieersättningsplan på 55,8 miljarder dollar.

Ett svar på senatorns begäran har ännu inte getts. Tesla och Musk har dock så sent som förra året blivit utredda och även tidigare dömda av SEC på grund av oaktsamhet gentemot Teslas aktieägare.