sjukförsäkringen Förra året överklagade 5 500 personer sina avslag på sjukpenning till Förvaltningsrätten, visar Ekots undersökning. Enligt jurister är en viktig förklaring de högt ställda kraven på sjukintyg.

Antalet överklaganden av avslag på sjukpenning är det högsta sedan 2010, enligt Ekot, och har alltså fördubblats det senaste året.

Sveriges Radio Ekot har träffat Anette Persson som har ME, eller kroniskt trötthetssyndrom. Hon fick avslag på sin sjukpenning 2016 och förstår inte varför, eftersom hon har intyg på sin sjukdom från flera specialister.

– Jag upplever att de inte bryr sig över huvud taget om vad som står i intygen. Utan man letar febrilt efter en anledning att säga nej. För det står i klartext i mina intyg hur sjuk jag är, så det går inte att missa, säger Anette Persson till Sveriges Radio.

Läkaren på Försäkringskassan som bedömde Anette Perssons intyg tyckte att det fanns »få objektiva undersökningsfynd«. Undersökningsfynd kan åstadkommas genom tester av vad den sjuke klarar av, men diagnoser som ME, depression och smärttillstånd diagnosticeras inte på det sättet.

Tom Aspengren, jurist på LO-TCO Rättsskydd, menar att kravet på objektiva tester eller observationer av hur dåligt en patient mår är en anledning till att fler sjukpenningärenden går till domstol det senaste året.

– Vi ser väldigt många avslagsbeslut med motiveringar att eftersom det saknas objektiva fynd för den här depressionen så får du ingen sjukpenning, säger Tom Aspengren till Ekot.

Men från Försäkringskassans sida håller man inte med om att kraven har blivit högre för att bevisa att man är sjuk. Däremot ställer man krav på »bra beslutsunderlag« enligt Cecilia Udin som är nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, öppnar upp för att de kan komma att granska huruvida Försäkringskassan ställer krav på »objektiva fynd« för att sjukskriva någon för diagnoser som depression eller ME. Det skulle, enligt deras tillförordnade generaldirektör Catarina Eklund Ahlgren, kunna vara »problematiskt«.