Socialminister Ulf Kristersson har bjudit in arbetsmarknadens parter till samtal om de växande sjuktalen. “De osäkra anställningarna har ökat sjukskrivningarna”, säger Lars-Anders Häggström, Handelsanställdas förbunds ordförande.

I morgon, torsdag, ska Lars Anders Häggström, ordförande för Handelsanställdas förbund, träffa socialminister Ulf Kristersson (M) och diskutera den ökande sjukfrånvaron inom handeln. Häggström kommer att lyfta frågan om visstidsanställningar, som Handels menar är en stor orsak till att sjukskrivningstalen återigen växer.

–  Vi gjorde en utredning som presenterades strax före jul som visar ett tydligt samband mellan om du har många osäkra anställningar och en ökad oro och stress, säger Lars Anders Häggström till Dagens Arena.

Strax före jul presenterade Handels medlemsundersökningen ”Utarbetad eller utbytbar?”, som visar att 37 procent av de tillsvidareanställda på arbetsplatser med hög grad av tillfällig bemanning upplever stress. Detta jämfört med knappt 19 procent på arbetsplatser med få tillfälligt anställda. Nära sex av tio fast anställda i butiker med många tillfälligt anställda kommer alltid eller ofta hem utmattade efter jobbet.

– Detaljhandeln är den bransch där visstidsanställningar har ökat som allra mest de sista åren, säger han.

Varför får visstidsanställningar sjukfrånvaron att öka inom handeln?

– Våra organisationer är grymt slimmade. Man måste försöka sköta sitt eget jobb och även lära upp någon ny. Dessutom är många som arbetar inom detaljhandeln kvinnor som ofta även har ett huvudansvar i hemmet. Det finns ju gränser för vad människor klarar av. Kvinnor håller på och jobbar ihjäl sig, säger Lars Anders Häggström.

Hur oroväckande anser du att ökningen av sjukskrivningar är?

–  Det är klart det är oroväckande. Det finns både en mänsklig och en samhällsekonomisk dimension. Men det man diskuterar mest är den samhällsekonomiska, det är aldrig den mänskliga – att folk far illa. Det är exakt samma sak som händer nu som hände på 1990-talet, och jag tycker att man borde ha lärt sig något vid det här laget.

Vad var det som hände på 1990-talet?

– Då skedde kraftiga neddragningar som gjorde att organisationer blev väldigt slimmade och sjuktalen ökade. Det som händer nu är att anställningarna är osäkra – och då ökar sjuktalen. Jag menar att det finns ett tydligt samband och det är något man måste åtgärda.

Vad hoppas du få för reaktion från socialministern?

– Vi hoppas att han tittar på vår seriösa medlemsundersökning som är baserad på svaren från 1 500 anställda. Det finns alldeles för många osäkra anställningar och det påverkar sjuktalen. Det borde ministern ta till sig.

Är inte osäkra anställningsformer egentligen en fråga för arbetsmarknadsministern?

–  Jag hoppas att de pratar med varandra eftersom de sitter i samma regering. Men arbetsmarknadsministern har inte direkt vidtagit några åtgärder så här långt. Vi har länge drivit frågan om att allmän visstid i LAS måste bort. Det är den som skapar den här oredan. I dag har facket inga chanser i världen att  träffa överenskommelser  om en begränsning av visstid eftersom LAS är sönderslagen, säger Lars Anders Häggström.