Bild: Flickr/Josh Zakary
Bild: Flickr/Josh Zakary

Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning.

Invandrare tar inte våra jobb. Det framkommer i en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Forskaren Mattias Engdahl konstaterar att mellan 1995 och 2005 har invandringens påverkan på sysselsättningen i Sverige varit mycket begränsad. Och i den mån den har påverkat arbetsmarknaden var det främst invandrare från de nordiska grannländerna som stod för konkurrensen.

– Mina resultat ligger i linje med flertalet internationella studier som också visar på att invandring har begränsade effekter på den redan befintliga befolkningens sysselsättning och löner, säger Mattias Engdahl i ett pressmeddelande.

Men, personer som redan har svag ställning på arbetsmarknaden, som personer med låg utbildning eller invandrade personer, kan på kort sikt komma att påverkas av invandringen. Detta eftersom de sannolikt har liknande egenskaper och utbildningsbakgrund som den invandrade arbetskraften.

Invandringens långsiktiga effekter på arbetsmarknaden har man emellertid sämre koll på.

– Ny internationell forskning pekar på att de långsiktiga effekterna kan vara positiva, men det finns också studier som visar på negativa effekter. Debatten pågår och det är långt ifrån en avgjord fråga hur man bäst mäter invandringens arbetsmarknadseffekter, säger Mattias Engdahl.