Johan Enfeldt och Vesna Prekopic

LEDARE Dagens Arenas ledarredaktion förstärks med två ledarskribenter. Vi välkomnar Johan Enfeldt och välkomnar tillbaka Vesna Prekopic. 

Hej och välkommen Johan

För flera av våra läsare är du nog redan ett känt namn. Du skrev 2018 en omtyckt essä om skolsegregationen för Arena Essä men din första text hos oss var redan 2012. Nu kommer du återkommande skriva ledartexter.

Vilken är din bakgrund?

Jag har en bakgrund i först kommun- och senare regionpolitik. Skrev som sagt min första text om skolan och vinster i välfärden hos Dagens Arena hösten 2012. Då var jag medlem i liberalerna, ett parti som jag senare lämnade efter mer än 20 år med uppdrag på olika nivåer i kommun, region och parti, främst på grund av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Har lagt mycket av min fritid under de senaste åren på hur vi hanterar privata utförare i välfärden och vad det får för konsekvenser för samhället. Ägnar mig numera åt politik i Nätverket för en likvärdig skola och Socialdemokraterna i Enköping.

Vilka ämnen ligger dig närmast om hjärtat? 

Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik eftersom de sätter ramar och förutsättningar för nästan alla andra frågor. Jag har också jobbat mycket med frågor som handlar om konsekvenser av att vi blandar in privata utförare i vård och omsorg.

Vilka andra av Dagens Arenas ledarskribenter tycker du ger spännande nya perspektiv? 

Det är det många som gör, men om jag ska välja två så blir det Mats Wingborg och Liv Beckström.

***

Hej och välkommen tillbaka Vesna

Du är namnkunnig bland våra läsare. Började skriva ledartexter hösten 2014 och slutade våren 2019.

Vad var det som fick dig att komma tillbaka till Dagens Arena?

Jag lämnade våren 2019 eftersom att jag då tackade ja till ett vikariat som pressekreterare på Unizon, men har ju alltid hoppats på att få komma tillbaka när tillfälle gavs – vilket är nu!

Vilka perspektiv tycker du saknas i debatten och vilka vill du lyfta?

Personligen är jag väldigt trött på den starka identitetsstyrda polariseringen i den offentliga debatten – att man förväntas tycka eller tänka vissa saker, bara på grund av en viss politisk tillhörighet till exempel. Jag tycker att både högern och vänstern skulle tjäna på att ta den andra sidans bästa argument på allvar och fundera på om det finns något där att lära eller influeras av. Brott och straff och segregationsfrågor är bra exempel på det.

Vilka andra ledarskrivare på Dagens Arena tycker du lyfter spännande och nya ämnen och vinklar? 

Jag har alltid känt mig stolt över att tillhöra Dagens Arenas ledarredaktion och tycker att vi är en väldigt bra sammansatt grupp som gemensamt har både breda och djupa kunskaper om de mest skilda ämnen. Så svaret på din fråga är att vi alla gör det!

***

Ulrika Kärnborg lämnar ledarredaktionen för att istället bli kolumnist på Dagens Arena.