Betygsreformen Betyg från årskurs 6 gynnar främst högpresterande elever, visar en ny utvärdering. »Många lärare uppger att de elever som redan har det svårt i skolan kan tappa motivationen när de får betyg«, säger Veronica Borg, undervisningsråd på Skolverket.

Hösten 2012 fick de första sjätteklassarna betyg och nu har Skolverket utvärderat reformen med hjälp av intervjuer och enkäter med både lärare och elever.

46 procent av lärarna anser visserligen att de tidiga betygen lett till att det är lättare att upptäcka elever i behov av stöd. Samtidigt svarar nio av tio lärare att de hade kompetens att upptäcka elever med stödbehov även innan betyg från sexan infördes.

Dessutom finns inga tydliga tecken på att betyg från sexan har lett till att fler elever ges särskilt stöd.

– Det är allvarligt när elever som behöver stöd inte får det. Efter att betygen från årskurs 6 införts ser vi fortfarande att fyra av tio lärare upplever att elevers möjligheter att få stöd är dåliga, säger Cecilia Sandberg, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften av lärarna uppger också att högpresterande elever gör bättre ifrån sig efter betygsreformen. När det gäller lågpresterande elever uppger majoriteten av lärarna i stället att det inte skett någon förändring. Och 12 procent av lärarna upplever dessutom att lågpresterande elever gör sämre ifrån sig efter att betyg från sexan infördes.

Lågpresterande elever riskerar att ge upp medan högpresterande sporras av att veta att de gör bra ifrån sig.

– Många lärare uppger att de elever som redan har det svårt i skolan kan tappa motivationen när de får betyg. De riskerar snarare att ge upp medan högpresterande elever sporras av att veta att de gör bra ifrån sig, säger Veronica Borg, undervisningsråd på Skolverket.

Både elever och lärare uppger också att de är mer stressade. Exempelvis uppger betydligt fler sjätteklassare att de är stressade varje dag eller flera gånger i veckan jämfört med innan reformen genomfördes.