Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning.

Elever i gymnasieskolan skriver nationella prov i matematik, engelska och svenska. Syftet med proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Varje år redovisar Skolverket statistik över skillnaderna mellan provresultat och betyg. Och generellt sett får elever oftare ett högre betyg än ett lägre jämfört med provresultatet. I exempelvis matematik fick 30 procent av eleverna ett högre slutbetyg än resultatet på nationella provet våren 2015 medan bara 1 procent av eleverna fick ett lägre betyg.

Men hur vanligt det är att eleverna får ett högre betyg skiljer sig mellan kommunala och fristående gymnasieskolor.

Dagens Arena har plockat ut alla skolor där mer än hälften av eleverna fått ett högre slutbetyg i matematik än de har presterat på de nationella proven under vårterminen 2016.

Och siffrorna* visar tydligt att friskolor är betydligt mer generösa i sin betygsättning.

I grundkurserna i matematik, det vill säga matematik 1A, 1B och 1C, fick mer än hälften av eleverna ett högre betyg i 11,3 procent av de kommunala skolorna. Det kan jämföras med 25,5 procent av de fristående skolorna.

betyg50procent

Tittar man på skolor där mer än 70 procent av eleverna fått ett högre slutbetyg i matematik än de har presterat på de nationella proven, är den relativa skillnaden mellan kommunala och fristående skolor ännu större.

Då handlar det om 1,7 procent av de kommunala skolorna jämfört med 6,8 procent av friskolorna.

skolor70procent

Skolverket har tidigare konstaterat att friskolorna är generösare i sin bedömning. »Det är i regel vanligare att det sätts högre kursbetyg än provbetyg i fristående skolenheter än kommunala med enstaka undantag«, skrev myndigheten i sin senaste rapport på ämnet.

Men varför friskolorna sätter högre betyg vet man inte.

– Det skulle kunna vara så att drivkraften att sätta högre betyg är större hos fristående skolor än hos kommunala skolor. Men det är inget vi kan säga med säkerhet, säger Karin Hector Stahre, enhetschef på Skolverket.

Inte nog med att friskolor är mer generösa med betygen. I våras presenterades en forskningrapport från IFAU som visade att fristående gymnasier rättar proven generösare än kommunala skolor.

Forskarna jämförde skolornas egna bedömningar med externa bedömningar av Skolinspektionen. Resultatet visade att friskoleleverna fick högre betyg på de nationella proven när de rättades av skolan. Eleverna på de kommunala skolorna fick i stället bättre resultat på proven efter att de rättats externt.

* De elever som saknar inrapporterat kursbetyg ingår inte i statistiken.