Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I vårbudgeten kommer regeringen att ta ännu mer pengar från biståndet för att bekosta flyktingmottagning i Sverige. Detta trots MP:s tidigare starka kritik.

Sverige tillhör ett av de länder i den rika världen som tar mest pengar ur biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande i det egna landet. I den gällande höstbudgeten beräknas avräkningarna landa på rekordhöga 8,4 miljarder kronor för 2015. Det motsvarar en femtedel av biståndsbudgeten.

Miljöpartiet har länge varit starkt kritiskt till urholkningen av det svenska biståndet. I ett enkätsvar till Diakonia, från förra året, ifrågasatte partiet att den dåvarande alliansregeringen låter biståndet bekosta en så stor andel av flyktingmottagandet:

”På så sätt ställer regeringen utsatta grupper mot varandra. Sverige har råd med både en human migrationspolitik och en stark bistånds- och utvecklingspolitik”, löd en av formuleringarna i språkröret Åsa Romsons svar.

De höga avräkningarna, resonerade hon, innebar att ”Migrationsverket blir Sveriges i särklass största mottagare av svenskt bistånd”.

Trots de redan rekordhöga avskrivningarna flaggar nu biståndsminister Isabella Lövin (MP) för att avräkningarna kommer att öka i den kommande vårbudgeten som offentliggörs på onsdag. Det rör sig om ytterligare flera hundra miljoner kronor, säger hon i en intervju med Ekot.