Beviljandegrad 2005–2015 i procent. Bild: Försäkringskassan.
Beviljandegrad 2005–2015 i procent. Bild: Försäkringskassan.

Andelen som får avslag på sin ansökan om assistansersättning har ökat kraftigt de senaste åren. Nu vill ansvarig minister utreda om lagen tolkas för snävt.

Allt fler sökande får nej till personlig assistans, visar siffror från Försäkringskassan. Förra året fick hela 67 procent avslag på sin ansökan om assistansersättning, vilket kan jämföras med 2005 då 33 procent fick avslag. På tio år har alltså siffrorna blivit de omvända.

Bara mellan 2014 och 2015 har andelen avslag ökat med tio procentenheter.

assistans2

– Det finns ingen tydlig enskild förklaring till att avslagen ökar. Men en förklaring skulle kunna vara att andelen som fått avslag och söker igen har ökat från 6 till 19 procent, säger Monica Svanholm, områdeschef på Försäkringskassan.

Men de upprepade ansökningarna kan inte ensamt förklara den kraftiga ökningen av avslag.

– Nej, så är det. En annan orsak skulle kunna vara de vägledande domar från 2009 som är mer restriktiva än vi tolkat tidigare. Det är inget Försäkringskassan väljer, vi följer ju rättspraxis och den går i en tydlig riktning.

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som ansvarar för frågorna om personlig assistans, säger till Svd att hon bett Inspektionen för socialförsäkring att göra en översyn av just effekterna av praxis. Tanken är att utredningen ska vara färdig före årsskiftet.

– Det finns en stor oro för att konsekvenserna blivit för hårda. Därför behöver vi en översyn så att lagen inte tillämpas för snävt, säger Åsa Regnér till tidningen.