ledare Att den personliga assistansen missbrukas av organiserad brottslighet beror på regler som riksdagen skapat. Och då är det också riksdagen som ska se till att de ändras.

Regelverket för personlig assistans i kombination med det som gäller för arbetskraftsinvandring utnyttjas allt oftare »otillbörligt och systematiskt« av den organiserade brottsligheten. konstateras i en ny rapport från Nationellt underrättelsecentrum, NUC, som Anna DahlbergExpressen var först att rapportera om.

Att assistansen blivit en arena för kriminalitet är inga nyheter, men tydligare har kritiken nog inte formulerats tidigare av de 12 tunga myndigheter som står bakom. Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten granskar här hur reglerna kring arbetstillstånd gjort personlig assistans till en »attraktiv måltavla för organiserad brottslighet«:

  • »Avancerade brottsliga upplägg« med »en tydlig koppling till migration och exploatering av arbetstagare« ger möjlighet att hämta hit arbetskraft och assistansbehövande från tredje land och få ut stora belopp i assistansersättning.
  • Det rör sig bland annat om felaktiga tidsredovisningar, människohandel, folkbokföringsbrott, skenanställningar och handel med arbetstillstånd.
  • De systematiska bedrägerierna blir möjliga genom fel och sårbarheter i regelverket.

De samverkande myndigheterna hoppas med sin redovisning även skydda »den stora majoriteten av företagen verksamma inom personlig assistans som bedriver god verksamhet« och hotas av brottslig konkurrens.

Många krockar uppstår när LSS-lagens frihet ska samsas med Arbetsmiljölagen och de ultraliberala bestämmelserna om fri arbetskraftsinvandring. Detta samtidigt som varken LAS anställningsskydd eller Arbetstidslagen gäller. Inte minst Kommunal och Kommunalarbetaren har visat hur det ökar utsattheten för de cirka 75 000 i yrket (varav runt en femtedel är brukarens anhöriga), liksom för människor som utnyttjas via de kriminella uppläggen.

Men åtgärder som kommer åt roten till de olika problem som påvisats har i stort sett saknats.

När medborgarna ser att partierna inte gör något åt en samhällshotande brottslighet urholkas tilltron till det politiska systemet.

I en första, välbehövlig översyn av de personliga assistenternas yrkesroll föreslog exempelvis en statlig utredning i början av året bland annat kollektivavtalsliknande villkor för att få anordna assistans, samt kartläggning av hur de höjda timbeloppen används. Några skarpa förslag har dock ännu inte lagts av regeringen, trots flera andra beslut på området, bland annat en höjning av schablonersättningen. Åtgärder samhället hittills vidtagit är »tandlösa« och bristerna med nuvarande utformning visar på ett systemfel, konstaterar de 12 samverkande myndigheterna i NUC-rapporten.

Thomas Falck, Försäkringskassans nationella samordnare mot bedrägeribrott talar i Sveriges Radio om »sofistikerade upplägg med en vit fasad«, där aktörer som stoppas överklagar och ofta flyttar verksamheten till ett annat bolag. Önskade regeländringar har ännu inte levererats.

Arbetstillstånd inom personlig assistans ska ge stöd åt samhällets mest utsatta, men är förenade med stora samhällskostnader och risker, lyder NUC:s bedömning. Deras huvudrekommendation är att arbetstillstånd, enligt nuvarande modell, som ger upphov till att brukare hämtas till Sverige och bedrägerier, inte längre ska beviljas.

SVT med flera har på senare tid granskat bidragsbedrägerier i välfärden, som vart och ett upprör och påverkar opinionen. När enskilda lurar samhället kräver genast borgerliga partier kontroll och straff.

Men bolagsbedrägerierna är även systemhotande när den organiserade brottsligheten nästlar sig in i partier, i kommunal förvaltning, i riksdag och myndigheter. Här är dessa partier tysta, fast det är staten som via regelverk i LSS, LOV, lagen om valfrihet och arbetskraftsinvandring gjort denna kriminalitet möjlig. Då är det också riksdagen som har ansvaret att rätta till det som blivit fel.

Den partipolitiska enigheten att assistansen ska värnas är positiv. Men dessvärre har det, tillsammans med borgerlighetens okritiska kramande av arbetskraftsmigrationen, lett till en beröringsskräck som hindrat åtgärder mot orsakerna till bedrägerierna i branschen.

Som statsvetarna Sören Holmberg och Marcus Samanni visat är det kvalitet i offentlig förvaltning, att vi kan lita på det allmänna, som gör att vi mår bra. När medborgarna ser att partierna inte gör något åt en samhällshotande brottslighet urholkas tilltron till det politiska systemet. De 12 tunga myndigheternas rekommendationer skulle sannolikt rycka undan mattan för en brottslighet som exploaterar människor och visat sig ge näring åt kriminella nätverk och extremism.

Kan de borgerliga partierna fortsätta ignorera fakta i frågan? En reform tänkt för frihet och självbestämmande förtjänar bättre än så här.