När regeringen beslutade att ta bort möjligheten att få tillfällig förtidspension blev de så kallade nollklassade helt utan ersättning. Det handlar om de som utförsäkrades från den tillfälliga förtidspensionen och som inte hade någon sjukpenninggrundande inkomst och därför inte hade någon rätt att få bli sjukskrivna igen.

Nu har dock regeringen gjort om de kritiserade sjukreglerna, och Sveriges Radio Ekot har räknat på hur stor ersättning de drabbade nu kommer att få.

Med sjukpenning och boendetillägg blir det sammanlagt en månadsersättning på som mest 9 300 kronor i månaden för ensamstående. Det är en sänkning med närmare 4 000 kronor i månaden jämfört med den ersättning de hade som förtidspensionärer.

Läs hela Ekots granskning här.