Isak Betsimon, Miljöpartist och nationalekonom samt Nicklas Börjesson, Miljöpartist och företagare

Unga Feminister söker bara konflikt med regeringen när de kommer med krav att bankerna ska ha en soliditet på 20 procent, skriver miljöpartisterna Nicklas Börjesson, företagare, och Isak Betsimon, nationalekonom.

Vi har som miljöpartister inga problem att förstå den frustration som Unga Feminister uttrycker i sin debattartikel. Problemet är att deras förslag snarare göder bankerna ytterligare, kapitalkrav betalas av kunderna via dyrare banktjänster och vad som är rimligt påslag är svårbedömt.

Men orostider med Trump i USA, ökade klyftor, rasismen i Europa och en global finansmarknad i respirator via lån på lån gör att vi befinner oss i ett känsligt läge, så något måste göras. Eftersom alla myndigheter som arbetar med att skapa finansiell stabilitet hade varnat för dessa lån föreslog istället regeringen och Vänsterpartiet som åtgärd att höja bankavgifterna till resolutionsfonden, vilket vi anser både vara ansvarsfullt och korrekt. Det skapar en extra buffert som bankerna står för, inte medborgarna.

Som att att jämföra äpplen med stekspadar.

Vidare jämför man i artikeln bankernas kapitalkrav med de hos andra företag, vilket är att jämföra äpplen med stekspadar. Bankverksamhet är en särskild verksamhet, och bruttosoliditet  gör inte skillnad på typen av skuld, vilket straffar banker som har skuld med låg risk. Inte sällan då mindre banker, som sparbanker med lån till kommuner, exempelvis. Artikelns exempel med Nordea visar mer på behovet av översyn än kapitalkrav. Man skall inte straffa bolag bara för att de tjänar pengar utan det viktiga är att det finns lagar och riktlinjer så att bolagen styrs på ett sätt som gynnar samhället.

Om det är gödande av olika feta nackar man vill åt är det snarare konkurrensen som behöver stärkas. Där finns dock ett visst ljus, vi ser redan flera nischade fintech-bolag som har pressat priserna och fler lär följa nu när bankernas system börjar öppnas för tredje part (PSD2). Men det krävs mer arbete där, och bör även nämnas att indragen kontanthantering göder bankerna, vilket vår finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tydligt vänt sig mot. Miljöpartiet har många bra idéer på hur vi kan skapa ett sunt finansiellt system som gynnar samhället idag och den kommande generationen. Vi vill se fler möjligheter för unga entreprenörer och en stor del av kapitalet riktas mot gröna och sociala investeringar.

Vi inser att söka konflikt med regeringen kan vara ett bra sätt att bilda opinion och bredda sin väljarbas. Men vi vill, hellre än populism som bara låter bra, se udden riktas mot de partier som i evig tillväxtiver ställer sig på tvären mot nästan varje tänkbar åtgärd, om det så är avskaffande av ränteavdrag eller stöd till gröna investeringar.

Nicklas Börjesson, miljöpartist och företagare, och Isak Betsimon, miljöpartist och nationalekonom