John Stauffer

DEBATT Trots hot, förföljelse, fängelse och risken att mördas står modiga människor i frontlinjen för våra rättigheter. Idag tar en av dem, den turkiska journalisten Murat Celikkan emot pris som årets människorättsförsvarare, skriver John Stauffer chef för Civil Rights Defenders.  

På plats i Stockholm under Defenders’ Days – en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare, finns ytterligare 200 personer för vilka det snarare är regel än undantag att utsättas för attacker på grund av sitt arbete. Behovet av stöd är akut – och det är allas vårt ansvar att agera.

Det vore önskvärt att kunna påstå att situationen för yttrandefrihet, rätten till privatliv och andra mänskliga rättigheter har stärkts den senaste tiden. Tyvärr är det ingen nyhet att så inte är fallet.

  • I Burma pågår det som beskrivs som ett folkmord, i Turkiet sitter över 150 journalister fängslade och nästan 5000 lärare har tvingats av regeringen att lämna sina arbeten.
  • Samtidigt har Rysslands president Vladimir Putin, nu i sin tredje mandatperiod, ytterligare stärkt sitt järngrepp om landets allt mer pressade civilsamhälle.

Listan över de människorättsbrott som pågår här och nu kan göras lång.

Det rådande undantagstillståndet har lett till att över tusen organisationer tvingats stänga ner sina verksamheter.

Runt om i världen använder makthavare sin ställning till att smutskasta, förminska och tillintetgöra de människor, organisationer och oberoende medier som arbetar för att upprätthålla de demokratiska principer de flesta av oss anser så viktiga. Förtryckarnas metoder blir allt mer sofistikerade och de lär sig av varandra.

Men trots hot, förföljelse, fängelse och risken att mördas kämpar människor vidare och står upp för allas våra mänskliga rättigheter.

Den här veckan befinner sig runt 200 av dem – världens ledande människorättsförsvarare – i Stockholm, på konferensen Defenders’ Days, organiserad av Civil Rights Defenders. Under fyra dagar samlar vi tillsammans energi och utvecklar strategier genom nätverkande, workshops och utbildningar inom områden som digital säkerhet och innovation, för att starkare kunna möta de utmaningar vi står inför.

Idag, konferensens sista dag, delar vi som organisation ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till årets människorättsförsvarare. Priset går till den turkiske människorättsförsvararen och journalisten Murat Celikkan. De senaste åren har situationen för de mänskliga rättigheterna förvärrats även i Europa och inte minst i Turkiet.

Det rådande undantagstillståndet har lett till att över tusen organisationer tvingats stänga ner sina verksamheter. Människorättsförsvarare och journalister som trots allt fortsätter sitt arbete har tvingats inse vilka ödesdigra risker det medför.

Murat Çelikkan har själv blivit en måltavla – nyligen släpptes han ur fängelse efter att ha suttit frihetsberövad i 68 dagar för att ha deltagit i en kampanj för yttrandefrihet.

Liksom tidigare år under Defenders’ Days blandas glädjen över att alla dessa enastående kämpar finns på plats med sorgen att många inte kan komma. Redan på flygplatsen i Havanna stoppades två kubanska deltagare. Tänk på det en stund, de får alltså inte lämna sitt land för att delta i en konferens för mänskliga rättigheter.

Andra fick aldrig ens chansen att ta sig så långt som till flygplatsen. Den vietnamesiska bloggaren Me Nam som 2015 utsågs till årets människorättsförsvarare av Civil Rights Defenders avtjänar just nu ett tioårigt fängelsestraff på grund av att hon skrivit regeringskritiska inlägg på sociala medier. Inte heller Ouyb Titiev från vår ryska partnerorganisation Memorial kan komma eftersom han i skrivande stund sitter häktad på falska anklagelser för sitt arbete i den ryska delrepubliken Tjetjenien.

Liksom tidigare år blandas glädjen över alla kämpar som finns på plats med sorgen att många inte kan komma.

Civil Rights Defenders vision är att Defenders’ Days ska vara en plattform för och med människorättsförsvarare. När många av världens regimer stryper utrymmet för civilsamhället är sådana mötesplatser viktigare än någonsin. Med konferensen vill vi även rikta strålkastarljuset på det akuta behov av stöd som många av våra kollegor behöver.

Därför är sista dagen av konferensen öppen för allmänheten. Genom att samla politiker, civilsamhället, näringslivet och privatpersoner vill vi uppmuntra alla att fundera över hur de kan göra skillnad för mänskliga rättigheter.

Människorättsförsvarare som står i frontlinjen för oss andra drabbas hårdast, i en tid när de behövs som allra mest. Med det kommer behovet av internationellt stöd. Ingen kan stå passiv och tänka att rättigheter är någon annans skyldighet att försvara – det är allas vårt ansvar.

Tillsammans med de människorättsförsvarare som befinner sig i Stockholm höjer vi rösten i en gemensam uppmaning till handling: du som har möjlighet att påverka – använd den förmånen för att driva frågor om mänskliga rättigheter.

Alla – företag, politiker och privatpersoner – kan göra någonting för att stödja människorättsförsvarare och deras arbete, må det vara finansiellt, moraliskt eller rent praktiskt. Allt stöd och alla insatser behövs.

Nu mer än någonsin behöver vi förena våra krafter och vara innovativa för att finna nya sätt att försvara de mänskliga rättigheterna.

John Stauffer är Executive Director, Civil Rights Defenders