Gladys Hernández Alfaro, sopsorterare i Bogotá. Bild: Juan Arredondo (ITUC)

ARBETSLIV Länderna där arbetstagare utsätts för hot och våld har blivit fler. Det visar en ny rapport från världsfacket ITUC. Mellanöstern och Nordafrika räknas som de farligaste regionerna för arbetare.

Världsfacket ITUC är världens största fackliga organ, med 181 miljoner medlemmar 163 länder. De mäter arbetstagares situation i världens länder utifrån 97 kriterier som grundas på FN-organet för arbetslivsfrågor ILO:s konventioner och rättspraxis. 2017 års mätning omfattar 139 länder och speglar händelser mellan april 2016 och mars 2017.

Resultaten av mätningen visar att i 79 länder i världen kränks antingen mänskliga rättigheter i arbetslivet systematiskt, eller så saknas garanti för rättigheter helt.

De 11 värsta länderna av de 79 klassificeras med beteckningen »kollapsad rättsstat, ingen garanti för rättigheter«. Bland dem finns bland annat Libyen, Syrien, Somalia, Eritrea, Palestina och Irak. Jemen är det enda av de elva länderna i botten på listan, där läget har förvärrats – övriga ligger kvar på samma nivå som året innan.

Samtidigt har läget för världens arbetstagare förvärrats på flera sätt under det senaste året.
Exempelvis har antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har stigit från tio till elva. Dessutom utsätts arbetstagare för våld i allt fler länder: siffran har stigit från 52 år 2016 till 59 år 2017.

– Vi vet att ju mer de fackliga rättigheterna respekteras av stater och arbetsgivare, desto mer rättvist och jämlikt i samhället, säger Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC i ett uttalande i samband med undersökningen.

Svenska organisationen Union to Union, där LO, TCO och SACO är medlemmar, uppmuntrar svenskar att försöka främja goda arbetsvillkor i andra länder genom att bland annat handla rättvisemärkta produkter och följa guider de har tagit fram för »sjyst resande« när man reser utomlands.