Lex Laval Regeringen, facket, Sveriges byggindustrier och byggjätten Peab är positiva till att riva upp Lex Laval. Men Svenskt Näringsliv står fast vid ett nej.

Regeringens förslag om att riva upp Lex Laval får stöd från flera håll. Såväl facket som arbetgivarorganisationen inom byggbranschen – där drygt hälften av alla utstationerade arbetstagare finns – är nu positiva till att skrota lagen.

Även byggjätten Peab ger regeringen sitt fulla stöd. Och eftersom Sverigedemokraterna bestämt sig för att stödja förslaget finns det majoritet i riksdagen för att lagen rivs upp. Lagändringarna, som bland annat innebär att facket lättare ska kunna ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som saknar kollektivavtal, föreslås börja gälla från och med 1 juni i år.

Men Svenskt Näringsliv står fast vid att behålla Lex Laval.

– Att riva upp lagen vore ett steg i fel riktning. Vi anser att det kommer försvåra möjligheten att locka hit utländsk arbetskraft och kompetens, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Att Sveriges Byggindustrier nu svängt i frågan spelar ingen roll.

– Vi gör en annan analys än dem. Sverige har EU:s högsta byggkostnader och det beror delvis på arbetskraftsbrist.