Mikael Westberg, Annika Strandhäll och Per Bolund.

PPM Flera skandaler med bedrägerier mot pensionsspararna inom premiepensionen har uppdagats. Pensionsgruppen vill nu inrätta en myndighet som ska upphandla alla aktörer som vill sälja fonder inom PPM.

– Våra pensionspengar ska aldrig behöva jagas i skatteparadis, sa socialminister Annika Strandhäll (S) under en presskonferens som hon höll tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund (MP) för att presentera nya förslag från Pensionsgruppen.

Sedan skandalerna med bland andra pensionsbolagen Allra och Falcon funds har Pensionsgruppen – där alla riksdagspartier utom V och SD ingår – sedan tidigare beslutat om betydligt hårdare krav på företag som vill vara verksamma inom premiepensionssystemet. Det handlar bland annat om avkastningshistorik, förbud mot försäljning via telefon och transparenskrav när det gäller hållbarhet.

Pensionsmyndigheten har hittills sparkat ut 21 fondbolag från fondtorget inom premiepensionssystemet efter att de brutit mot avtalen som krävs för att sälja pensionsfonder, och myndigheten driver för närvarande flera rättsprocesser både i Sverige och utomlands för att sparare ska få tillbaka pengar som de har lurats på.

Nu vill Pensionsgruppen gå längre för att skärpa verksamheten på fondtorget, och tillsätter i dag en ny utredning som ska se över hur en ny myndighet kan inrättas som har i ansvar att sköta premiepensionssystemet. Tanken är att ytterligare höja kraven på de företag som förvaltar pensioner, genom att myndigheten ska upphandla de aktörer som verkar där.

Till utredare utses Mikael Westberg som i dag är chefsjurist på Pensionsmyndigheten, och i höst tillträder som rättschef på Försäkringskassan.

Regeringen räknar med att den nya myndigheten kan inrättas hösten 2020, och slutredovisningen av uppdraget ska ske i augusti samma år.