Oscar Sjöstedt och Julia Kronlid (SD)

Pension Svenska pensionärer, nuvarande och kommande, kan förvänta sig en dubbel käftsmäll från den dysfunktionella pensionsgruppen – höjd pensionsålder och sämre valfrihet. Det skriver Oscar Sjöstedt, Ekonomisk-politisk talesperson och Julia Kronlid, Socialförsäkringspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Pensionsgruppen skapades i början av 90-talet och består av samtliga riksdagspartier – undantaget Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och, efter regeringsutträdet, Miljöpartiet. I gruppen fattas många av de beslut som påverkar Sveriges nuvarande och kommande pensionärer. Riksdagen kan fortfarande bestämma i delar av pensionssystemet. Som exempel kan nämnas den skattesänkning och höjning av grundskyddet vi drev igenom tillsammans under hösten med M och KD i vår gemensamma budget. Merparten av pensionsbesluten ligger dock fortfarande kvar i pensionsgruppen, där framför allt de två senaste förslagen visar med all önskvärd tydlighet varför pensionsgruppen inte bara är obsolet utan direkt skadlig för landets pensionärer.

För det första höjer man pensionsåldern och inför ett system med riktålder – en automatisk och kontinuerlig höjning av pensionsåldern. Anledningen är enkel, politikerna vill smita undan ansvarsutkrävning och slippa förklara för väljarna varför man ständigt höjer pensionsåldern. Det inkluderar även en höjning av åldern när man tidigast kan få tillgång till inkomstpensionen – även detta kopplat till en stigande riktålder. Med förslaget får 27 000 människor mindre i pension, varav 17 000 kvinnor. Det är kvinnor som jobbat inom branscher med lägre löner, ofta vårdyrken, som nu får mindre pengar i plånboken av pensionsgruppen. De andra partierna tycker att den här gruppen gott kan arbeta i ett par år till. Det tycker vi är fel. Detta är en grupp som de senaste åren slitit under pandemin. De har hållit ihop den svenska vården och responsen från pensionsgruppen är att försämra deras situation.

För att dölja sina misslyckanden i pensionsgruppen försöker Socialdemokraterna och övriga medlemmar att smyga igenom dessa reformer under radarn.

För det andra saboterar men premiepensionen. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, tillsammans med inkomstpensionen. Den har över tid genererat en betydligt högre avkastning och gett mer pengar till pensionärerna. Detta vill pensionsgruppen ändra. Valfriheten ska minska och staten ska kontrollera och godkänna vilka fonder det går att investera i. Inte bara vill pensionsgruppen att staten ska ta över marknaden, man premierar globala indexfonder på bekostnad av svenska småbolagsfonder – vilket i sin tur flyttar svenska pensionspengar utomlands. Hela upplägget osar överförmynderi och politisk kohandel. De två förslagen sammantaget kombinerar det värsta från höger och vänster i den politiska skalan. Resultatet är högre pensionsålder och sämre valfrihet.

För att dölja sina misslyckanden i pensionsgruppen försöker Socialdemokraterna och övriga medlemmar att smyga igenom dessa reformer under radarn. Debatten om ett garantitillägg och det gemensamma M/SD/KD/L-förslaget har överskuggat mycket i pensionsdebatten men det är viktigt att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det är ohederligt att enbart diskutera höjda pensioner när man samtidigt försämrar situationen för tusentals pensionärer. Framför allt visar det med all önskvärd tydlighet att pensionsgruppen har spelat ut sin roll. Sveriges pensionärer förtjänar bättre.

Oscar Sjöstedt (SD) Ekonomisk-politisk talesperson

Julia Kronlid (SD) Socialförsäkringspolitisk talesperson