Karl-Petter Thorwaldsson

ETABLERINGSANSJOBB En majoritet av LO-förbunden står bakom principförslaget om etableringsanställningar. LO vill nu gå vidare och  inleda förhandlingar med regeringen.

LO och arbetsgivarna är redan överens om en modell för hur nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.

Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad de ska bidra med i form av rejäla utbildningsinsatser på betald arbetstid, subventioner med mera.

Efter att förhandlingar med staten avslutas kommer branschavtal att slutas mellan parterna.

Jag är väldigt glad att vi nu går vidare med att skapa möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Men alla förbund är inte med på tåget. Byggnads och GS-facket kommer inte att delta då de redan har liknande modeller på plats. En del fackförbund tvekar också kring överenskommelsen men har möjlighet att i ett senare skede ansluta och skapa branschavtal.  Transport drog sig ur i ett tidigt skede, man ansåg att avtalet inte berörde deras förbund.

Ylva Johansson har tidigare meddelat att hon är bered att skjuta till resurser när parterna väl kommit överens.