FOTO: flickr/Keith Cooper

MUTBROTT Böterna för mutbrott måste bli högre och företag placera problemet högre upp på agendan. Det säger Natali Phalén, på Institutet mot Mutor.

– Det är dags att ifrågasätta Sveriges självbild som okorrupt land, säger hon till SvD Näringsliv.

Sverige befinner sig oftast i toppskiktet bland världens minst korrupta länder. Detta kan ha fått oss att bli mindre uppmärksamma på de problem som finns i Sverige, säger Institutet mot mutors generaldirektör Natali Phalén. 

– Vi är lite naiva och ibland inte beredda på att det finns korrupta och problematiska beteenden. Internationellt sett har svenska företag stått sämre rustade för korruptionsrisken utanför Sveriges gränser.

Sverige har kritiserats av OECD för sina låga företagsböter; som mest kan ett företag få böta 10 miljoner kronor för ett mutbrott. I Storbritannien, däremot, finns ingen bortre gräns. Regeringen har föreslagit att maxbeloppet ska höjs till 100 miljoner, ett förslag som Natali Phalén välkomnar.

— Det är viktigt att en företagsbot även avskräcker större företag. Sverige får ju inte anses som ett billigare land. Förslaget om 100 miljoner är i rätt riktning.

— Jag vill uppmana börsdirektörer att ta reda på vilka risker som faktiskt finns i verksamheten, särskilt om man ska exportera eller ska etablera sig på andra marknader. Jag vill att det hamnar högre upp på agendan för både ledning och styrelse.