Civilminister Ardalan Shakarabi på dagens presskonferens

Vid intressekonflikt ska politiker kunna sättas i karantän och förbjudas från att börja ett nytt jobb i upp till tolv månader, det föreslår regeringen i dag.

Regeringen föreslår att statsråd och statssekretare ska hindras från att ta uppdrag i den offentliga sektorn i upp till ett år efter att de har lämnat politiken.

– Det handlar i grund och botten om att skydda vår demokrati och allmänhetens förtroende för den, säger civilminister Ardalan Shekarabi på en presskonferens under torsdagseftermiddagen.

En särskild nämnd ska upprättas som kan besluta om karens för politikerna på upp till 12 månader. Nämnden får tre veckor på sig att fatta beslut, som sedan inte går att överklaga. Politikerna kommer dock ha möjlighet att få beslutet omprövat.

Varje år köper staten och svenska kommuner tjänster och produkter för sammanlagt 600 miljarder. Insynen och makten som toppolitiker tar med sig in det privata näringslivet kan leda till misstankar om korruption. Med hänvisning till internationella studier som visar att avsaknaden av regelverk ökar risken för korruption, vill regeringen nu strama upp regelverket.

– Vi vill minska riskerna för korruption, säger Shekarabi.

I Sverige har det länge förts en diskussion om högt uppsatta politikers möjlighet att snabbt gå från offentlig till privat sektor. Till exempel riktades det hård kritik mot tidigare näringsministern Björn Rosengren som blev rådgivare i Kinnevik-sfären. Även när Filippa Reinfeldt, tidigare sjukvårdslandstingsråd avgick i oktober 2014 och fyra månader senare utsågs till chef på Investor-ägda vårdkoncernen Aleris, uppstod det heta diskussioner.

Sverige har tidigare fått kritik från Transparency International för hur snabbt politiker kan gå från offentlig till privat sektor. Sverige är idag ett av få jämförbara länder som saknar regler för övergångar mellan politik och näringsliv.

– Vi sticker ut på området när det gäller övergång mellan politiken och näringsliv, säger Shekarabi.

I onsdags fick Sverige även en bottenplacering i Transparency Internationals korruptionsrankning – Sverige har halkat ner till en sjätteplats och är nu sämst bland de nordiska länderna.

Lagrådsremissen som regeringen presenterade idag innehöll också förslag på hur föräldraledighet för statsråd kan utformas. Regeringen föreslår att det inte ska finnas någon generell rätt till föräldraledighet, men möjligheten ska finnas. Beslut om att bevilja föräldraledighet ska fattas av statsministern från fall till fall och innebära att arvodet minskar med tio procent under den lediga perioden.