Margo Akermark

korruption Organisationen Transparency international kräver att Sverige ska inrätta en nationell plan mot korruption. Det skriver de på DN Debatt i dag.

Myndigheter som upphandlat på oriktigt sätt, tjänstemän som bytt personliga förmåner mot tjänster och tjänster som inte har tillsatts opartiskt. Det är några av bristerna som uppdagats i skandaler kring stora offentliga myndigheter som Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Polismyndigheten på senare tid.

Nu anser organisationen Transparency International, som arbetar för ökad transparens i privat och offentlig sektor, att det är dags att Sverige tar itu med korruptionsproblemen på allvar.

– Det har blivit uppenbart att det här problemet har ätit sig in i hjärtat av våra viktigaste samhällsfunktioner, sade Louise Brown, anti-korruptionsrevisor på Transparency International i en intervju med P1-morgon i morse.

Även om vi ligger bra till internationellt sett när det gäller graden av korruption, är Sverige också dåligt på att hantera korruption när det dyker upp, enligt Transparency International. Dessutom menar hon att Sverige saknar oberoende revision i offentlig verksamhet där revisionen är politiskt tillsatt.

– Vi har en väldigt stor offentlig sektor i Sverige, som motsvarar en tredjedel av vår arbetskraft, så därför är det viktigt att ta tag i frågan, säger Louise Brown.

De ekonomiska kostnaderna av korruption märks i att man inte får de bäst meriterade personer på olika tjänster och att det blir fel upphandlingar, säger hon.

Med en nationell handlingsplan mot korruption skulle man genom att bedöma var offentlig och privat sektor samverkar kunna identifiera var riskerna för korruption är som störst. Kommuner, landsting, myndigheter, företag och civilsamhälle bör alla vara delaktiga i det arbetet, och också föreslå åtgärder och hur risker ska följas upp, skriver Ulla Andrén, ordförande i Transparency International på DN Debatt.