Maria Ferm, gruppledare för Miljöpartiet.

gymnasielagen Migrationsöverdomstolen meddelade på förmiddagen att gymnasielagen för ensamkommande unga får tillämpas. Det kan innebära ett slut på väntan på besked för cirka 8 000 personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt lagen.

– Jag känner en enorm glädje och ja, det är ett väldigt efterlängtat besked för alla ungdomar som varit oroliga så länge, säger Maria Ferm, gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen, efter domstolens besked.

Migrationsöverdomstolen hade att ta ställning till två frågor; dels om beredningen av lagen gått rätt till, och dels om det sänkta beviskravet på klarlagd identitet. I båda fallen kommer domstolen fram till att reglerna har följts.

När det gäller det sänkta beviskravet på att kunna styrka sin identitet för de som lagen gäller menar Migrationsöverdomstolen att det inte strider emot EU:s Schengen-regelverk.

Mer än 8 000 personer har ansökt om tillstånd att bli kvar i Sverige för att studera. Runt 5 000 av dem har redan hunnit få avslag i tidigare instanser vilket har lett till att de ofta inte har rätt till bistånd, och en del lever som hemlösa.

Maria Ferm hoppas att de ungdomar som sökt om uppehållstillstånd för studier nu kommer att få sina beslut så snart som möjligt.

– Det är bättre att höra med Migrationsverket om vad de tror, men min bedömning är att det kan gå rätt fort, säger Maria Ferm.

När det gäller praktiska frågor som bostad och en försörjning för de som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, säger Maria Ferm att lagen ger rätt till det. Hur det ska lösa sig i praktiken inom en inte alltför lång tid är inte helt klart.

– Nu kom beskedet precis, det kan säkert vara så att vi kommer att behöva återkomma till det här för att se till att allt det praktiska är på plats. Många av de som ansökt om uppehållstillstånd studerar redan i dag, och om man inte redan gör det är det viktigt att man kommer in på en utbildning, säger Maria Ferm.