Mikael Sjöberg. Foto: Johan Lindstén
Mikael Sjöberg. Foto: Johan Lindstén

Arbetsförmedlingens plan om att snabbt banta sin spontana service på kontor är orealistisk. Det tycker regeringens utredare som i morgon lämnar förslag om hur statlig service ska finnas i hela landet. Men Arbetsförmedlingens generaldirektör håller inte med.

Planen att minska möjligheten till spontanbesök på Arbetsförmedlingens drygt 200 kontor i hela landet är drastisk: 668 arbetsförmedlare ska omvandlas till 70 årsarbetstjänster. De 70 tjänsterna ska vara så kallade »kundvärdar« som inte kan få tillgång till enskildas personliga handlingar. Däremot ska de kunna hjälpa till att utföra ärenden via dator, och svara på allmänna frågor.

Enligt DN, som kommit över material från en utredning som presenteras imorgon, får nedskärningsplanen hård kritik från utredaren Mats Sjöstrand. Han kallar planen att snabbt styra över till digitala tjänster för överoptimistisk, och bedömer att 70 tjänster för direktservice är otillräckligt.

När Dagens Arena söker Mats Sjöstrand vill han inte ge några fler kommentarer, utan hänvisar till utredningen som han ska överlämna på tisdagen. I den ska han presentera sina förslag för hur statliga servicekontor, där flera myndigheter samsas under samma tak, ska fördelas över landet.

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, ställer dock upp på en intervju och försvarar Arbetsförmedlingens planer. Det handlar inte om nedskärningar, menar han, utan att styra om hur de befintliga resurserna, och de anställda, används.

– Idag kommer arbetssökande in spontant på ett Arbetsförmedlingskontor och handläggare står där och tar emot dem spontant. Det blir inte bra, för handläggarna är inte beredda på att möta de här kunderna och kunderna blir inte nöjda med sina besök, säger Mikael Sjöberg och hänvisar till enkäter de gjort om arbetssökandes upplevelser.

Vi har i dag kontor som har öppet två eller tre dagar och som har väldigt få besök.

Genom att styra mot fler förbokade, bland annat digitala, möten med arbetssökande hinner arbetsförmedlarna förbereda sig inför just den person de ska möta, och det innebär en besparing i antal dagar en person är arbetslös eftersom den kan få ett möte snabbare, menar Mikael Sjöberg.

Den stora nedskärningen av personal som arbetar mot spontana besökare på Arbetsförmedlingen kommer inte heller innebära en egentlig sämre service, enligt honom, eftersom neddragningarna kommer anpassas efter hur hårt trycket är på olika kontor i idag.

– Vi har i dag kontor som har öppet två eller tre dagar och som har väldigt få besök. Det innebär att det kan räcka att en kundvärd jobbar två timmar i veckan där, medan stora kontor kanske kommer ha öppet klockan 10-16 varje dag, säger Mikael Sjöberg.

Att kundvärdar framöver ska ta över hanteringen av spontanbesök gör att de mer kvalificerade arbetsförmedlarna slipper lägga sin tid på dessa enkla arbetsuppgifter. Ett bra sätt att hushålla med resurser, tycker Mikael Sjöberg.

– Vår bedömning är också att de spontana möten kommer att minska för redan idag är det fler som vill träffa oss digitalt eller via telefon, säger han.

Enligt Mikael Sjöberg är det svårt ännu att se några tydliga mönster i vilka som söker sig till digitala tjänster och vilka som hellre gör spontanbesök, eftersom utvecklingen inte har pågått så länge och dessutom sker i olika takt i olika delar av landet. Men de webbseminarier som Arbetsförmedlingen börjat ordna, istället för att bjuda in till fysiska gruppträffar, har främst använts av en äldre målgrupp – 45-50-åringar.

Att dra ned kraftigt på spontanbesök motiveras också med att Arbetsförmedlingen tydligare ska prioritera de arbetssökande som bedöms stå lång från arbetsmarknaden, vare sig det handlar om långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning eller utlandsfödda arbetssökande.

– För några av de här grupperna är det viktigt att ha fler möten. En annan viktig prioritering är att arbetsförmedlarna har längre tid att förbereda sig inför möten.