AF-krisen Vårändringsbudgeten innehöll inga nya anslag till Arbetsförmedlingen, och Ylva Johansson har fått kritik för att offentligt kritisera Arbetsförmedlingens plan att lägga ned kontor i landet. Men ministern känner sig trygg i att hon håller rågång mot myndigheten. 

I ett par artiklar har Dagens Arena intervjuat kritiska tidigare statliga generaldirektörer, men också statsvetare om den konflikt som uppstått mellan regeringen och Arbetsförmedlingen.

Som en följd av M-KD-budgetens kraftiga neddragningar på Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingens generaldirektör aviserat Mikael Sjöberg stora neddragningar; 132 kontor ute i landet ska stängas. Det här har fått regeringen att reagera, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att offentligt kritisera Mikael Sjöberg för att gå för fort fram.

Och när vårändringsbudgeten presenterades på onsdagen, uttrycktes på nytt kritik och besvikelse från bland andra facket ST, då inga ytterligare medel – utöver 340 miljoner som aviserats tidigare – tillfördes Arbetsförmedlingen.

Dagens Arena frågade Ylva Johansson varför det inte blir några extra medel till Arbetsförmedlingen i vårbudgeten.

– Vi är ju väldigt låsta av den budget som M, KD och SD beslutade om i december. Den innebar dels stora skattesänkningar och därmed mindre utrymme, men också nedskärningar med 900 miljoner i förvaltningsanslag till Arbetsförmedlingen och 2,7 miljarder på insatser till arbetslösa. 340 miljoner återför jag, men det är ju långt ifrån att täcka upp det här hålet. Men jag har bedömt att behoven är allra störst när det gäller insatser för arbetslösa och därför lägger vi pengarna där, säger Ylva Johansson.

De 340 miljoner kronorna ska användas till insatser över hela landet, men regeringen pekar särskilt ut kommunernas samarbete med jobbspåren som prioriterat.

– När det gäller möjligheten att hantera det som gäller förvaltningsanslaget har vi gett Arbetsförmedlingen en utökad anslagskredit för att inte behöva ta förhastade beslut, säger Ylva Johansson.

Att anslagskrediten utökas från 3 till 5 procent innebär att Arbetsförmedlingen får lite mer tid på sig att anpassa sig till besparingarna. Enligt regeringen behöver inte alla neddragningar ske under innevarande år.

Har ni slagits för att få in mer resurser till Arbetsförmedlingen i vårändringsbudgeten?

 – Vi går inte in på hur förhandlingarna har gått till mellan partierna, men det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna prioriterar arbetsmarknadspolitiken väldigt högt.

 Hur ser du på Centerpartiets kritik mot Arbetsförmedlingens neddragning på kontor, med tanke på att partiet lät den budgeten gå igenom i riksdagen?

– Jag avböjer att kommentera det.

Hur ser du på Mikael Sjöbergs roll som generaldirektör och hans planer på neddragningar?

– Det är en väldigt svår uppgift som han har med ett väldigt, väldigt svårt uppdrag; att först få en budget med abrupta neddragningar och att vi dessutom är inne i en stor reformering av Arbetsförmedlingen. Jag tycker att det är viktigt att inte ta förhastade beslut när det gäller kontorsstrukturen, innan man har en bra bild över hur vi ska klara en bra service i hela landet. Men generaldirektören har ett tufft uppdrag – jag vill ändå betona det.

Vad borde han ha gjort annorlunda än det han har gjort?

– Jag går inte in och recenserar hur han skulle ha gjort på ett annat sätt.

Har du fortfarande förtroende för honom?

– Ja.

Hur ser du på kritiken om att du balanserar på gränsen till vad som är okej för ett statsråd att säga offentligt och som gäller dina synpunkter på generaldirektörens sätt att sköta sitt uppdrag?

 – Jag känner mig väldigt trygg med hur jag agerar gentemot myndigheten. Vi förbereder ett ganska omfattande uppdrag till Arbetsförmedlingen som innehåller riktlinjer för hur man bör prioritera i den här reformeringstiden som vi är inne i. Som brukligt är informerar man myndigheten redan innan ett beslut tas så att myndigheten ska vara beredd på det.

– Jag tycker att det var förhastat att gå ut med kontorsstruktursfrågan innan regeringens uppdrag har kommit, eftersom uppdraget kommer att påverka ett beslut om kontorsstrukturen. Men det är en möjlighet som myndigheten har att ta de besluten.

När kommer uppdraget och vad kan vi vänta oss av det?

– Det kommer efter påsk och kommer innebära vissa riktlinjer för reformeringsarbetet.

 Kan de planer som Mikael Sjöberg gått ut med ändras då?

– Det är en bedömning som myndigheten behöver göra när den får uppdraget. Men jag tror att det hade varit bättre ordning att invänta uppdraget.

Kan det bli svårt för dem att dra ned alla kontor i och med det kommande uppdraget?

– Regeringen tar beslut och ger uppdrag och myndigheten tolkar självständigt uppdraget, så jag tror inte att jag ska tolka det.