Justin Sloan

Klimat står på dagordningen när USA:s president Barack Obama i dag besöker Sverige. Veckans graf visar att ju rikare ett land är desto högre är dess koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen tycks öka ju högre BNP är. I sig inte så konstigt med tanke på att industriländer ofta är de länder som står för en hög BNP. Men det är också viktigt att se utsläppen som konsumtionen i rika länder står för.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa på presskonferensen som följde efter mötet mellan honom och Obama att Sverige är ett av få länder som har lyckats minska utsläppen samtidigt som BNP har ökat. Det är ett felaktigt uttalande. När man tittar på de utsläpp som den svenska konsumtionen har bidragit med visar det sig att utsläppen i själva verket har ökat med drygt tio procent sedan 1990. Studier visar också att de utsläpp som minskas i rika länder därför att produktionen flyttas till utvecklingsländer.

Så hur ska Obama och Reinfeldt lyckas minska utsläppen? Det är en fråga som fortfarande behöver svar.

Källa: Deutsche Bank