Ekot och P1 Morgon har granskat processen kring utförsäljningen av 25 förskolor i Stockholms stad, alla efter valet 2006. Granskningen visar att de 25 förskolorna tillsammans kostat inte mer än 3 miljoner kronor. Det vill säga typ gratis, med tanke på att flera av aktörerna som tagit över verksamheten kunnat plocka ut uppåt en miljon om året i vinst.

Cecilia Brinck, moderat gruppledare i utbildningsnämnden i Stockholm, tycker inte att vinsterna är en intressant fråga.

– Jag har ingen generell åsikt om goodwillvärdet på verksamheterna. Det är inte självklart hur man ska värdera en sådan här verksamhet, och värderingen i sig är inte en politisk fråga.

Mer behöver nog inte sägas för att förklara hur den borgerliga majoriteten i Stockholms stad tänker: Utförsäljning till varje pris.