I ett läge med stor bostadsbrist tycker Miljöpartiet att det är fel att sälja ut drygt tusen hyresrätter i Kärrtorp och Bredäng. Försäljningen innebär att det blir färre lägenheter som ingår i den vanliga bostadskön. Allmännyttans fokus borde istället vara att bygga nytt och få in fler lägenheter i bostadskön.

Det är viktigt att lyssna på de som bor i området och det verkar ha glömts bort i Kärrtorp och Bredäng. Många protesterar nu mot Svenska Bostäders planer, inte bara mot försäljningen utan också mot att de inte fått tillräckligt information om vad som händer. Det är viktigt att våra kommunala bostadsbolag, i demokratisk anda, agerar föredömligt gentemot sina hyresgäster.

Då måste information om förändringar gå ut i god tid, och Stockholms stad måste som en demokratisk aktör också ta in synpunkter från de som påverkas av besluten, långt innan besluten är klubbade och klara.

Miljöpartiet vill att bostadsområden ska vara blandade, med kommunala och privatägda hyresrätter och bostadsrätter i samma områden. Vi har under en lång tid haft en trend där de allmännyttiga hyreslägenheterna minskar, trots att staden växer. Det är också tydligt att ju närmare innerstaden vi tittar, desto glesare blir det mellan de kommunala hyresrätterna.

En fungerande hyresmarknad handlar inte bara om vem som äger fastigheterna eller storlek och pris på lägenheterna. Det handlar också om rättssäkerhet och transparens. Stadens allmännyttiga lägenheter är med i en bostadskö med tydliga regler där alla kan söka på lika villkor. Det gäller också vissa privata lägenheter, men långt ifrån alla.

Konsekvensen av att staden växer och att antalet lägenheter i stadens bostadskö ständigt minskar gör att kötiderna blir helt orimligt långa. Det drabbar framför allt unga som söker sin första bostad och de som flyttar till Stockholm från andra städer. Den närmast akuta bristen på hyreslägenheter är redan hämmande för våra universitet och för Stockholms arbetsmarknad.

De kommunala bolagen har ett ansvar att inte bara förvalta lägenheter utan också bidra till att möta de bostadsbehov som finns i Stockholm. När det råder så pass stor bostadsbrist är det inte klokt att minska antalet lägenheter som ingår i stadens bostadskö. Försäljningen av lägenheterna i Kärrtorp och Bredäng kommer förmodligen leda till längre bostadskö i hela staden, då färre lägenheter ingår i systemet, samtidigt som antalet sökande fortsätter att öka.

Det skulle också innebära en stor personlig förlust för de boende i de lägenheter som säljs, eftersom de förlorar sin plats i kommunens interna bostadskö.

Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad och Yvonne Ruwaida (MP), vice ordförande i Svenska Bostäder.