Statsvetareliten vid Göteborgs universitet presenterade i går resultaten från årets SOM-undersökning. Bland resultaten utmärker sig ett bottenrekord för monarkin, men det alla vill ha svar på är som vanligt frågan “Vilken eller vilka frågor tycker Du är viktigast i Sverige i dag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem”

Föga förvånande, med tanke på att vi är mitt i arbetsmarknadsministerns skitår, tar “sysselsättning” över förstaplatsen från “sjukvård”. Jämfört med 90-talet är det dock färre som kryssar “sysselsättning”. I dag listas frågan som en av de tre viktigaste av 37% av de svarande, jämfört med omkring 50% åren 1993-1997.

Det är svårt att veta vad det här beror på. En snabb tolkning är att färre upplever jobbfrågan som viktig, men en kvalificerad gissning är snarare att hög arbetslöshet inte upplevs som lika dramatiskt nu som den upplevdes under 90-talskrisen. Efter den dåvarande rekordhöga arbetslösheten kom Sverige inte riktigt tillbaka till tidigare sysselsättningsnivåer, och vi har helt enkelt vant oss vid att full sysselsättning inte är att räkna med.

90-talskrisen var dessutom djup inte bara för arbetslösas privatekonomi utan för hela landet – fler upplevde läget som kris, och de då höga värdena för “sysselsättning” är troligtvis ett mått på det.

Samma tendens finns med miljöfrågan, som listades av 60% av de svarande efter Tjernobyl och säldebatt på 80-talet, långt större andel än i dag. “Miljö” sjönk sedan stadigt, 2004 nämndes frågan endast av 10% av de svarande. Efter de stora klimatdebatterna har miljön vänt, och nu klättrat upp till 21%, och en tredjeplats. Frågan är viktig, men klimatförändringarna chockar mindre än kärnkraftskatastrofer gjorde, verkar det som.