Dagens Arena fick till slut tag på Adrian Kaba, ersättare för Socialdemokraterna i Malmö stads kommunstyrelse. Han säger sig känna till brevet. Samtidigt menar Adrian Kaba att den kontroversiella formuleringen om EBO-lagstiftningen inte fanns med när kommunstyrelsen diskuterade frågan.

Står Socialdemokraterna som samlat parti bakom brevet?
– Det var i kommunstyrelsen som vi hade ett samtal kring problematiken den senaste tiden med den ökande våldsspiralen. Utifrån den diskussionen kallade vi in till ett extra kommunstyrelsemöte.

Hur kommer det sig att V och MP inte finns med som undertecknare på brevet?
– Jag vet inte. Det är en skrivelse som kommunstyrelsens ledamöter och de främsta ledamöterna har skickat ut. Så det är Ilmar Reepalu som står för Socialdemokraterna. Jag vet inte varför de andra ledamöterna inte har undertecknat brevet.

Det står i brevet att man vill diskutera hur man bäst bekämpar brottslighet och längst ned står det ”Slutligen vill vi att EBO-lagstiftningen ses över då den bidrar till den ökande segregationen i våra storstäder.”
– Det var inget som vi tog upp i de diskussioner som vi hade. Varför den formuleringen kom med är en bra fråga. Jag tycker att den saknar relevans.

Men hur lämpligt är det att koppla samman de spektakulära våldsdåd som har skett i Malmö med EBO-lagstiftningen?
– Jag tycker att det saknar relevans utifrån de diskussioner som vi hade i kommunstyrelsen. Jag vet inte varför den meningen har kommit med. Sedan har partiet centralt och lokalt haft olika meningar. Jag vet att Ilmar har varit tidigt ute och kommenterat att han vill se över EBO-lagstiftningen. Partiet centralt har varit mer tveksamma.

Men just att man gör ett gemensamt utspel med Sverigedemokraterna, är det något som brukar förekomma?
– Tanken var att det skulle vara en bred majoritet som skulle belysa de här frågeställningarna. Utifrån den andan har man väl antagligen velat lyfta fram den enighet som finns. Jag tror att V och MP också vill diskutera det här, men de kanske avvek i fråga om just EBO-lagstiftningen.

Borde då inte Reepalu ha ställt krav på att ta bort den aktuella meningen?
– Brevet är inget som har utformats i en kollektiv samling. Det är de som har undertecknat brevet som har valt formuleringen. Det är deras ställningstagande i egenskap av partiföreträdare i kommunstyrelsen.

Jag intervjuade Maria Ferm. Hon sa: ”Man gör en koppling mellan flyktingmottagande och brottslighet, och man gör det tillsammans med Sverigedemokraterna. Det är något som gör mig oerhört illa berörd.” Hur ser du på det?
– Jag är också väldigt skeptisk till att blanda in den här meningen i den diskussion som har varit om det ökade våldet. Men jag tror inte att det finns någon underton från kommunstyrelsemajoritetens sida om att man ska dra de kopplingarna.

I morgon hålls det extra kommunstyrelsemöte dit bland andra riksdagspolitikern Maria Ferm är inbjuden (men inte kommer att närvara på). Adrian Kaba säger att han inte kommer att ha möjlighet att vara med på mötet.