Bild: Anders Löwdin

Tunga S-politikern Ilmar Reepalu har i ett gemensamt brev med SD kopplat samman våldsvågen i Malmö med flyktingars fria rätt att bosätta sig var de vill.

Malmös starke man, kommunalrådet Ilmar Reepalu (S), har i ett gemensamt brev med borgerliga företrädare och sverigedemokraten Magnus Olsson kopplat samman brottsvågen i Malmö med flyktingars fria rätt att bosätta sig var de vill.

I brevet som har skickats till samtliga riksdagsledamöter i Malmö stads valkrets beskrivs den våldsvåg som på senare tid har drabbat Malmö. I brevet går att läsa:

”Den senaste tidens händelser visar också att det i Malmö håller på att växa fram en parallell samhällsstruktur, med egna normer och nu även rättskipning. Detta är inte acceptabelt.”

Ilmar Reepalu och de andra undertecknarna skriver att man därför vill diskutera hur man bäst bekämpar brottslighet. Undertecknarna beskriver olika ”verktyg” som bör användas för att lösa brottsligheten:

”Slutligen vill vi att Ebo-lagstiftningen [flyktingars rätt att bosätta sig var de vill, reds anm] ses över då den bidrar till den ökade segregationen i våra städer.”

Miljöpartisten Maria Ferm är en av de riksdagspolitiker som har nåtts av brevet.
– Det förvånar mig att det är ett brev som har undertecknats av Socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga partierna och även Sverigedemokraterna.

– Man gör en koppling mellan flyktingmottagande och brottslighet, och man gör det tillsammans med Sverigedemokraterna. Det är något som gör mig oerhört illa berörd, säger Maria Ferm.

Brevet, som Dagens Arena har en kopia av, har symbolen för Malmös stads kommunstyrelse som brevhuvud. Det får anses som förvånande eftersom Malmö styrs av en koalition bestående av S, MP och V. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte undertecknat brevet. Reepalu var i blåsväder så sent som i höstas när han gjorde ett utspel om temporära medborgarskap.

Dagens Arena har sökt Ilmar Reepalu och samtliga socialdemokratiska ledamöter i Malmö stads kommunstyrelse. Dock ännu utan framgång.