Moderaterna svänger helt i frågan om offentlig partibidragsfinansiering. På dagens DN-debatt skriver Sofia Arkelsten, partisekreterare (M), att Moderaterna kommer att redovisa partibidrag från privata bidragsgivare. Detta är självklart en seger för initiativet partibidrag.se. (M) vill omedelbart börja offentliggöra namnen på privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor per år.

När vi lanserade partibidrag.se den 13 april kunde vi aldrig tro att (M) skulle svänga i frågan innan månaden var över. Att så många personer och aktörer snabbt ställde sig bakom initiativet ökade förhoppningsvis trycket frågan. Vi bjöd även in Sofia Arkelsten till lanseringen av partibidrag.se och höll en stol åt henne. Roligast hade varit om hon hade kommit och berättat om omsvängningen då.

Målet med partibidrag.se är att vi ska kunna släcka webbplatsen när ett regelverk är på plats. I dag är det målet mindre avlägset, till viss del.

Att (M) ansluter sig är långt i från tillräckligt. Det finns två huvudsakliga problem. Sofia Arkelsten kallar vändningen för “ett steg för ökad öppenhet”, men skriver samtidigt att en gemensam överenskommelse mellan riksdagspartierna inte ska innefatta ett regelverk för att reglera partibidragsfinansiering. Det andra problemet är att den moderata svängningen drar en ridå över en renodlad transparens, eftersom uttalande endast gäller privata bidragsgivare. En läsare på Twitter skrev till oss i morse och frågade hur är det med bidrag från föreningar och stiftelser? Ska inte dessa uppgifter också redovisas?

Nu undrar vi hur (FP), (C) och (KD) kommer att agera. De visade inget intresse för partibidrag.se men de kanske ändrar sig när (M) har svängt. Tills dess att riksdagspartierna har kommit överens om ett regelverk för hur partibidrag ska redovisas, förutsätter vi att (M) börjar redovisa sina partibidrag över 20 000 kr på partibidrag.se. Det har redan (S), (V), (MP) och (Fi) bekräftat att de kommer att göra.

“Gilla” uppropet och följ samtalet samt läs reaktioner på Facebook.

Läs mer på partibidrag.se