För tio dagar sen gav Migrationsöverdomstolen en våldsutsatt kvinna permanent uppehållstillstånd, trots att hon skiljt sig. Vanligtvis krävs att en relation pågår i två år för att få ett eget permanent uppehållstillstånd. Om en person utsätts för våld och kränkningar av sin partner gäller inte den så kallade tvåårsregeln.

Trots undantagen har tvåårsregeln i praktiken snarare fungerat som ett stöd för de män som utnyttjat och misshandlat sin hitflyttade partner.

En av orsakerna till att de som slagit och kränkt kommit undan med det, och att deras partners utvisats, är Migrationsverkets och Migrationsdomstolens hantering.

I det aktuella fallet landade både Migrationsverket och Migrationsdomstolen i ett utvisningsbeslut. De hänvisade till att det saknades skriftlig dokumentation som styrkte kvinnans berättelse. De ifrågasatte även att kvinnan polisanmälde sin före detta man först månader efter skilsmässan.

Den argumentationen vittnar om okunskap, eller ignorans, om hur våld i nära relationer fungerar. Okunskapen är förvånande, då det under det senaste decenniet har genomförts stora och i många fall framgångsrika utbildningssatsningar, inom berörda myndigheter.

Lyckligtvis rättade Migrationsöverdomstolen till den felaktiga bedömningen och arroganta attityden. I ett pressmeddelande skriver de:

Domstolen konstaterar att man inte kan förvänta sig att den som utsatts för övergrepp berättar om detta i närvaro av den påstådda förövaren, särskilt inte om det är denne som agerar tolk åt den utsatta.

Hur kan det krävas högsta instans för att komma fram till det?

Vidare tar Migrationsöverdomstolen upp att särskild hänsyn ska tas till att personer som utsätts för våld i nära relationer. Att de kan ha svårt att vända sig till polis eller söka hjälp för sin situation.

Enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), sökte 552 kvinnor med tillfälligt uppehållstillstånd för familjeanknytning, stöd hos kvinnojourer på grund av våld, år 2009.

Med tanke på att mörkertalet när det gäller våld i nära relationer är stort skulle det vara förvånande om det egentliga antalet utsatta inte är långt högre.

Därför är den utredning som regeringen tillsatte i våras, med uppgift att undersöka omfattningen av det våld som drabbar kvinnor som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning, välkommen och viktig.

Utredaren ska bland annat se över myndigheters bemötande och ta ställning till om kvinnor ska få mer samhällsinformation innan de flyttar hit. Det är häpnadsväckande och beklagligt att alternativ till tvåårsregeln inte ska utredas. Utredningen borde också undersöka förslaget om att kvinnofridslagen ska överordnas utlänningslagen.

Tills dess att det sker, är det bara att hoppas att Migrationsöverdomstolens dom förbättrar villkoren för de våldsutsatta kvinnorna.