Porträttbild på arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S). Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

8 mars Att ha ett arbete är kärnan i att uppnå jämställdhet. Rätt till heltid och att få fler utlandsfödda kvinnor att arbeta är prioriterade frågor, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister på kvinnodagen 8 mars.

Dagens Arena har ställt fyra frågor till jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) om hennes syn på jämställdhetsarbetet inför 8 mars. Frågorna har besvarats via mejl.

Du är relativt ny på posten som jämställdhetsminister. Finns det någon särskild jämställdhetsfråga där du vill sätta avtryck före valet i höst?

»Jag är både arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Det passar mig utmärkt, för jag ser arbete som kärnan i jämställdheten. Mitt mål är att kvinnor och män ska arbeta lika mycket och dela på det obetalda arbetet.

Jag kommer ha ett särskilt fokus på att fler utrikes födda kvinnor ska få rätt till den självständighet som eget arbete och egen inkomst ger. Att de får möjlighet att göra samma resa som kvinnor i Sverige gjorde på 1900-talet. Arbete och egen försörjning har också betydelse för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation eller en miljö med hedersförtryck. En egen inkomst gör det möjligt att välja hur man vill leva och vem man vill leva med.«

Kommissionen för jämställda livsinkomster lade nyligen fram sin slutrapport. Samtidigt riktade en tidigare medlem i kommissionen kritik mot att direktiven urvattnats under arbetets gång. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att nå resultat i frågan om jämställda löner?

»Vi måste knäcka den ojämställda arbetsmarknaden och stänga arbetstidsgapet mellan män och kvinnor. Det ska vara lika självklart att män och kvinnor arbetar, de ska arbeta lika mycket och deras arbete ska värderas lika högt. Jag är stolt över att reformen för trygghet och omställning innebär att vi för första gången skriver in heltid som norm i lagen om anställningsskydd. Vi måste komma bort från de ofrivilliga deltider som oftast drabbar kvinnor.«

Vad vill regeringen göra för att stärka skyddet för kvinnor som riskerar att utsättas för våld eller dödas i en nuvarande relation eller av en före detta partner?

»Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en självklar och viktig del av regeringens prioritering att bekämpa den grova brottsligheten. Vi arbetar förebyggande, vi stärker skyddet för utsatta och vi skärper straffen för förövare.

Före årsskiftet presenterade regeringen ett åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Det har 99 punkter. Två av de viktigaste punkterna är att både medlen till mäns våld mot kvinnor och medlen till tjej- och kvinnojourer permanentas. Det gör att både politiken och jourerna kan arbeta långsiktigt mot våldet – både med att förebygga och att skydda.«

Familjer med ensamstående föräldrar, oftast en kvinna, är i högre grad fattiga än andra familjer. Hur ska de här familjerna få en tryggare ekonomisk situation?

»Vi måste ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi ska ha robusta trygghetssystem som gör att människor kan klara sin försörjning även om de blir arbetslösa eller sjuka. Regeringen har förstärkt a-kassan och sjukförsäkringen. Dessutom höjer vi pensionerna. Grundtillägget som regeringen föreslår innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. 80 procent av dem är kvinnor.

Att arbeta är helt avgörande för att ha en ekonomisk trygghet. Alla som kan jobba, ska få möjlighet att jobba. Därför behöver vi en aktiv arbetsmarknadspolitik, inte minst för utrikes födda kvinnor som ofta står längre från arbetsmarknaden än andra.«