LEDARE Drygt två månader kvar till valdagen. Det finns många skäl att i höst välja bort en borgerlig politik, men frågan är om inte utbildningspolitiken är ett av de främsta.

Så varsågod, här får du tre anledningar till att välja bort högerns skolpolitik.

1 Alliansen vill fortsatt att det ska vara svårt för elever från studieovana hem att ta sig till högskolan

Redan idag har vi en social snedrekrytering till högskolan. Sannolikheten att du själv studerar på högskola eller universitet är avsevärt mycket lägre om dina föräldrar saknar högskoleexamen.

Trots detta vill Alliansen att det även i framtiden ska vara svårt för de elever, som inte redan från början har siktet inställt på högre studier, att gå vidare till högre stuider. I mitten av juni röstade de ner regeringens förslag om att även gymnasiala yrkesprogram ska ge högskolebehörighet.

Det är inte bara en inskränkning av det individuella handlingsutrymmet över tid. Det är också samhällsekonomiskt korkat eftersom att vi troligen behöver skola om oss flera gånger under ett långt yrkesliv  oavsett om vi som 15-åringar valt ett studieförberedande eller yrkesförberedande program.

Det gränsar till hyckleri att säga sig vara för social rörlighet och att var och en ska kunna förverkliga sina drömmar, när man genom sina politiska förslag motverkar densamma.

2 Alliansens politik kan öka den psykiska ohälsan bland barn

Den psykiska ohälsan bland unga ökar i en oroande takt. Elev- och lärarorganisationerna larmar. Det är rimligt att tro att en viss del av detta beror på stress som elever upplever i skolan.

Den som på allvar värnar om elevers hälsa har då inget annat val än att satsa på just elevhälsan. Glädjande nog har regeringen fått till en reform som snabbt lett till 700 nya skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Men samtidigt som Alliansen säger sig vilja satsa på psykisk ohälsa bland barn och unga, vill de inför betyg från årskurs fyra. Detta trots att lärarna är emot det och att forskning på området vittnar om att lågpresterande barn som får betyg tidigt presterar sämre än de som inte får betyg, medan högpresterande elever inte påverkas nämnvärt.

Man skulle kunna tänka sig att Alliansens förslag ökar pressen, och med det den psykiska ohälsan, för de barn som på många sätt redan har det tuffast i skolan.

3 Alliansen är likgiltiga inför att våra skattepengar används till vinster istället för skolverksamhet

Moderata Ungdomsförbundets ordförande väcker nu kritik mot det egna partiet. »Skolmarknaden« fungerar inte. Ja, bättre sent än aldrig. Trots MUF:s kritik står moderpartiet och övriga borgerliga partier fast vid att den existerande modellen bör fortsätta att gälla.

Den som sätter elevens och samhällets intressen framför marknadens har länge kunnat se att det finns stora brister med vinstdrivna skolor.

Visst kan friskolor skapa ett mervärde, men då beror det snarare på att de bidrar med pedagogisk mångfald än att de är »effektiva« aktörer på skolmarknaden (läs: lägre andel behöriga lärare, avsaknad av skolbibliotek, lägre löner för anställda).

  *

Vad gäller Sverigedemokraterna kan man fråga sig om de överhuvudtaget bryr sig om skolan. På skolområdet kan de inte beskyllas för att vara nytänkande. Deras senast föreslagna reformer på området är flera år gamla. Tröttsamt nog vet vi ju redan vilka de helst pekar ut som syndabockar till skolans påstådda förfall.

 *

Summan av kardemumman: Genom att välja utbildningspolitik väljer vi vilket samhälle vi vill bygga. Möjlighet för alla att studera vidare eller inte? Rätt till att må bra i skolan eller inte? Resurser till aktieägare framför elever eller inte?

Sådär, tre goda skäl att välja bort högerns skolpolitik.