Genrebild. Foto: Wikimedia

Skolan Regeringen har beslutat om nya läroplaner för gymnasiet som kommer att träda i kraft 2025. I förändringarna har punkten kring arbetsmarknaden försvunnit, något som nu får kritik. 

– Alla elever kommer att möta arbetsmarknaden, de behöver den kunskapen, säger Mattias Samuelsson, LO-utredare. 

I december tog regeringen beslut om läroplaner baserat på en flera år lång process som bland annat ämnar ändra betygssystemet i gymnasiet. Istället för att få betyg per kurs som dagens elever får ska de istället få ett ämnesbetyg i slutet av gymnasiet. Syftet är att eleverna under sina gymnasieår ska kunna utvecklas i de olika ämnena och att det ska kunna synas i betyget.

I och med denna ändring har även läroplanerna ändrats för att de ska vara anpassade till ämnesbetyg. I den nya läroplanen i samhällskunskap, vilket alla läser, har arbetsmarknaden tagits bort. I nuvarande läroplan för grundkursen i samhällskunskap ingår arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. I den nya läroplanen står istället ”arbetsliv”. Något Mattias Samuelsson, utredare på LO, anser otillräckligt.

– När det inte är specificerat i läroplanen finns det en risk att det tappas bort bland alla andra delar i läroplanen, säger han.

Mattias Samuelsson är utredare på LO och arbetar just med utbildningsfrågor.

 

”En viktig fråga”

Mattias Samuelsson pekar även på de prioriteringar som regeringen velat göra mot arbetslivskriminaliteten. Enligt en rapport från Stockholms handelskammare är en metod att förhindra arbetslivskriminalitet att sprida kunskap om arbetsmarknaden samt att värna om den svenska modellen.

– Det är viktigt för alla att veta hur arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter samt skyldigheter man har på jobbet. Redan idag är det många unga som kommer ut på arbetsmarknaden utan tillräcklig kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar. När regeringen menar att man ska värna om vår modell, blir det konstigt att de inte prioriterar det i läroplanen, säger Mattias Samuelsson.

Katarina Lundahl, statssekreterare åt skolministern. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 

Det nya betygssystemet och de nya läroplanerna ska träda i kraft i juli 2025. Dagens Arena har sökt en kommentar från skolminister Lotta Edholm (L), men får ett skriftligt svar från hennes statssekreterare

– Det är en missuppfattning att arbetsmarknadskunskaper har tagits bort. Det är Skolverket som tagit fram förslaget och de själva bedömer att arbetsrätt ingår i såväl punkten om rättsprinciper och rättsstaten som punkten om frågor om välfärd, arbetsliv, hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. I remissrundan, där arbetsmarknadens parter ingår, har inga kritiska synpunkter inkommit på förslagen, skriver hon i ett mail.