Den logik som styr den politiska debatten liknar allt mer krigets. Ingen skonas. 

Debattklimatet i dag har blivit alltmer polariserat och liknar alltmer ett totalt krig. I ett totalt krig finns det inga moraliska begränsningar och alla tillgängliga metoder används för att vinna. Tyvärr har denna mentalitet spridit sig till den politiska debatten och vi ser nu ett ”totalt debattkrig”. Detta är förödande för demokratin, integrationen och jämlikheten och skrämmer bort många resonliga röster från att delta i den offentliga debatten.

Både liberaler och arbetarrörelsen har allt att förlora på att delta i denna förödande form av polarisering. Politiska ledare bör därför ta avstånd från detta och istället uppmuntra en mer konstruktiv debatt baserad på sakfrågor och ideologi.

Denna hänsynslösa mentalitet underminerar inte bara medborgarnas deltagande i politiken utan skapar också ett klimat av rädsla och hopplöshet

I det totala kriget såg vi nya vapen och tekniker för att kontrollera meningsmotståndare. I dagens debattkrig har filterbubblor och ekokammare blivit de moderna vapnen. Sociala medieplattformar använder algoritmer för att välja ut innehåll baserat på medborgarnas tidigare beteenden och intressen, vilket resulterar i att medborgare endast utsätts för synpunkter som bekräftar deras befintliga tro och åsikter, vilket skapar en ekokammar-effekt.

Detta leder till att medborgarna blir mer rotade i sina positioner, vilket gör det svårare att hitta gemensam grund och arbeta mot lösningar. Därför är det viktigt att skapa medvetenhet om- och aktivt försöka bryta filterbubblor och ekokammare för att främja en mer öppen och konstruktiv debatt. Effekterna av filterbubblor och ekokammare är tydliga i svensk politik.

Polariseringen har ökat och den offentliga diskursen har blivit mycket giftig. Spridningen av desinformation och skapandet av ekokammare på sociala medieplattformar har bidragit till framgångar för högerpopulistiska partier och andra extrema grupper. Det är nödvändigt att ta itu med denna problematik och främja en mer mångsidig och balanserad debatt som främjar förståelse och samarbete istället för konflikt och polarisering. I jakten på seger i det totala debattkriget har förföljelse av politiska meningsmotståndare, misskreditering, trakasserier och hot blivit vanligt förekommande.

Inte heller debattörer som uttrycker rimliga och nyanserade åsikter skonas från dessa taktiker, där att vinna är viktigare än moralen. Denna hänsynslösa mentalitet underminerar inte bara medborgarnas deltagande i politiken utan skapar också ett klimat av rädsla och hopplöshet som hämmar konstruktiv dialog och framsteg. De tangentbordskrigare vi har idag kan jämföras med världskrigens skrupellösa hemliga agenter – vissa mer listiga, andra mer våldsamma.

En förhärdad debatt gynnar opportunister som vinner stöd genom föraktfull retorik, vilket skapar anhängare med totalitärt grupptänkande. Detta ökar klyftan mellan grupperna och gynnar de machiavellianer som söker makt genom splittrande taktiker. Som i ett krig är det ledarnas ansvar att se till att deras trupper uppför sig disciplinerat och etiskt. Därför är det våra politiska ledares ansvar att föregå med gott exempel och skapa en debattkultur som bygger på respekt för ens motståndare.

För att lösa problemet med den giftiga debattkulturen behöver samhällets ledare skapa nya tydliga konventioner. Det är nödvändigt att ta till sig och markera mot dem som bryter mot dessa konventioner, samtidigt som ledarna unisont ger stöd till dem som utsätts för trakasserier. Plattformarna som används för debatt behöver också genomgå en utvärdering och förbättras.

En debattkultur som bygger på öppenhet, tolerans och respekt är avgörande för att bevara medborgarnas deltagande i den politiska debatten. Partiledare, rättning i leden!

Rickard Öhman, lärare i filosofi och historia