Robin Zachari

debatt Vänsterns institutioner måste skaffa sig en ny strategi om de vill överleva regeringsskiften och konjunktursvängningar. Som tur är har jag en färdig sådanskriver Robin Zackari, kanslichef på Skiftet.

Nedläggningen av vänstersajten Politism kom som en chock för många. För mig var det väntat

Politism var i många hänseenden en framgångssaga, en plats för den unga vänstern att få höja sin röst.

Sajten var också ett misslyckande – den klarade inte av att bära sina kostnader vilket var ett uttalat mål när det sajten lanserades som ett samarbete mellan LO, Kommunal och Schibsteds.

Nedläggningen är ett öde Politism inte är ensam om inom vänstern. Snarare är det ett genomgående tema bland vänsterorganisationer – de förlitar sig i alltför hög grad på stora givare av pengar så som facken och staten. Det är inte hållbart i längden.

Vänsterns institutioner måste skaffa sig en ny strategi om de vill överleva regeringsskiften och konjunktursvängningar. Som tur är har jag en färdig sådan. Den består av tre enkla steg som vänsterns organisationer kan börja implementera redan idag:

1)  Mejl är överlevnad – data är makt

Facebook har alla vänsterns organisationer i ett skruvstäd. En liten ändring i algoritmen och kommunikationsstrategin får slängas på sophögen.

  • Facebook är inte din vän utan din fiende, därför kan du inte använda det som organisationens främsta kommunikationskanal
  • Du måste först bygga en egen infrastruktur med data, som organisationen äger.
  • Det lättaste sättet att masskommunicera med medlemmar, prenumeranter eller aktivister är via mejl.

Mejl styrs av dig som organisation och du äger datan. Till detta kommer att 97 procent använder mejl och 68 procent gör det dagligen, allt enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

  • Har du inte en mejlstrategi har du ingen överlevnadsstrategi.
  • Om inte du äger din data äger någon annan dig. Data är makt.

2) Förlita dig inte på det offentliga, facken eller stora företag

Bygger din verksamhet på offentliga bidrag eller från LO med förbund? Då är det dags att agera.

  • En borgerlig regering med stöd av SD kommer slakta en rad form av stöd. Folkbildningen och presstödet ligger närmast till hands.
  • Om a-kassan skärs ner ännu en gång kommer LO ha mindre pengar och då kommer besparingar som ett brev på posten.

De vänsterinstitutioner som sitter finansiellt i knät på staten eller LO med förbund kommer att få svårt att överleva. Med institutionerna försvinner opinionsbildningen.

Det är omoraliskt att inte ha en insamlingsstrategi.

Är du en av de organisationerna är det hög tid att skapa dig en finansieringsstrategi som är oberoende av stat och fackförbund.

Utan en sådan är det läge att börja planera gravölen eller i alla fall för nedskärningar om vi får en borgerlig regering.

3) Skaffa en insamlingsstrategi

Känns det märkligt att be om pengar från dem som gillar er? Tänk om. Det är omoraliskt att inte ha en insamlingsstrategi.

Pengar är en sorts engagemang och om du inte öppnar upp för detta systematiskt från dem som gillar dig säger du nej till deras engagemang. Din verksamhet ska vara viktigt nog för att du ska våga be om pengar till den.

Tror du på din organisation ska du be om pengar för att driva den.

  • Du måste vara beredd på att be om pengar till tråkiga saker såväl som roliga.
  • Vill organisationens engagerade att den ska överleva kommer de att donera till ett GDPR-säkrat medlemssystem och en ny kampanj.
  • Kom inte bara och be om pengar när det är kris, även om kris är ett bra tillfälle att samla in pengar.

Även här gäller punkt ett om att äga sin egna data. Det finns insamlingsplattformar som Patreon, men du äger inte den datan och om de går i putten står du med byxorna nere.

En överlevnads- och insamlingsstrategi är inte allt vänstern behöver för att leva och frodas, men utan hållbar finansiering är det svårt att se hur vänstern ens ska överleva.

Robin Zachari  är kanslichef på folkrörelsen Skiftet.