ledare Den senaste rapporten från OECD innehåller fullständigt nedgörande kritik mot den svenska skolan. Problemet är att alla är medvetna om bristerna. Alla är kritiska till dem. Men i riksdagen saknas det politisk majoritet för de lösningar som föreslås av både OECD och skolexperter i Sverige.

OECD konstaterar att segregationen i den svenska skolan ökar. Resultaten mellan olika skolor blir större. Dina föräldrars utbildning blir en allt viktigare faktor för dina egna skolresultat.

På de här punkterna ligger Sverige sämre till än grannländerna Norge och Finland. Där är skillnaderna mindre. Barnen växer upp med mer jämlika möjligheter.

Detta är förstås en orimlig utveckling.

Faktiskt helt bisarr.

Om någon hade sagt för 20 år sedan att den svenska skolan skulle landa i detta, hade det blivit revolt. Men nu går utvecklingen i steg. Sakta har vi vant oss vid att skolan inte längre är den utjämnande faktor den är tänkt att vara.

OECD är också tydlig i sin analys av orsakerna. Det största ansvaret bärs av de stora skolreformerna på 1990-talet. Kommunaliseringen. Den i princip fria etableringsrätten för privata skolor, även vinstdrivande. Möjligheten att välja skola.

Ökad kommunal makt över etableringen av friskolor skulle öka möjligheten att skapa en jämlik skola.

Allt det där har samverkat.

Ett par åtgärder av det OECD föreslår är tänkbara att genomföra. Det finns en majoritet i riksdagen för att stärka statens kontroll över skolorna, och alla vill stärka lärarnas ställning i skolan. Samt höja deras löner, även om det som alltid är lite oklart hur det senare ska göras inom ramen för en modell där lönen sätts av arbetsmarknadens parter.

Sådana åtgärder skulle säkert spela roll.

Men det verkligt avgörande kommer man inte åt på det viset.

Ökad kommunal makt över etableringen av friskolor skulle öka möjligheten att skapa en jämlik skola.

Även en begränsad rätt att välja skola skulle få den effekten. Det finns konkreta förslag om att ändra kösystemet till friskolorna, som ett lotta till vissa platser.

Begränsade vinster i privata skolor är ett tredje förslag som skulle få effekt.

OECD pekar ut marknadsomställningen av svensk skola som det stora problemet.

Men inför flera – ja, till och med de flesta – förslag som på allvar skulle göra skolan mer jämlik väljer de borgerliga och Sverigedemokraterna att sätta sig på tvären.

De anser att marknaden per definition är ett bra system för att organisera svensk välfärd och skola.

Det har byggt en mur genom svensk skolpolitik.
Och det har inte gynnat eleverna. Inte lärarna. Inte skolan som en plats där människor från olika grupper kan mötas.

Detta visar OECD-rapporten. Och – som utbildningsministern korrekt påpekade i en kommentar – ingen kan anklaga OECD för att vara någon vänstervriden tankesmedja.