Debatten har varit både förväntad och överraskande i sin hätskhet.

Sverige har en ny lag för byte av juridiskt kön. Efter en flera timmar lång debatt i riksdagen röstade 234 ledamöter för den nya lagen medan 92 var emot.

Det blev med andra ord inga stora strömhopp av riksdagsledamöter som ansåg att frågan ar så principiellt viktig att de var beredda att bryta mot partilinjen.

Motståndarna hade flaggat för att det kunde bli så. Kanske var det mer en förhoppning.

Nu var Patrick Björk (S) och Ellen Juntti (M) de enda.

Det har alltså inte handlat om att ändra reglerna för några irreversibla ingrepp

Det var rimligt och bra att lagen gick igenom. Detta har trots allt inte varit den stora, principiella förändring som många Sverigedemokrater, Kristdemokrater och socialdemokraten Annika Strandhäll hävdat.

Med den nya lagen får personer som vill byta juridiskt kön lite enklare att göra detta.

Utredningen blir inte den många gånger fleråriga process det varit hittills.

Det har alltså inte handlat om att ändra reglerna för några irreversibla ingrepp.

Den som identifierar sig med något annat kön än sitt biologiska kan få ett papper på sin verkliga identitet. Om man ändrar sig går det att ändra tillbaka.

Det har funnits röster även bland transpersoner emot lagen. Men de allra flesta har varit starka anhängare, eftersom det skulle ge transpersoner en möjlighet att få ett juridiskt erkännande.

Att det blivit en så här stor debatt om är på samma gång förväntat och överraskande.

Förväntat eftersom alla förändringar som ökat hbtq+-gruppens rättigheter har mötts av starkt motstånd. Oberoende av om det har gällt samkönade äktenskap eller rätten att adoptera, eller som nu möjligheten att enklare byta juridiskt kön. De som varit emot har alltid hävdat att det kommer leda till oanade, ofta långsökta konsekvenser. Och att frågan måste utredas mer. Det är och har alltid varit standardargumentet när man förlorat alla andra.

Debatten har samtidigt varit överraskande eftersom den så tydligt dragit skarpa linjer inom partierna. Många unga kvinnor har lämnat S-kvinnor i protest mot Annika Strandhälls linje. I Moderaterna blev det nästan uppror mot Ulf Kristersson, som dessutom klantade sig genom att backa ett halvt steg när han fick skarpa frågor av en grupp journalister.

Hur dessa sår kan läka inom partierna återstår att se.

För hbtq+-gruppen är dagens beslut i vilket fall en seger.