ledare Stefan Löfven visade passion i sitt sommartal angående bristerna i äldreomsorgen. Samtidigt saknades en mer utförlig diskussion kring klimatet, skriver Björn Elmbrant.

En socialdemokratisk statsminister, Stefan Löfven, med fallande opinionssiffror höll sommartal ute på Bommersvik på söndagen.
Den här sortens sommartal brukar vara en mötesplats med de egna, där man försäkrar att solidaritet och sammanhållning fortfarande gäller, och det präglade i hög grad Löfvens ordval, även om partivännerna den här gången inte fanns på plats som hejarklack.
Men statsministern glömde inte att hylla de eldsjälar, sjukvårdspersonal och volonärer, som burit upp landet under coronakrisen.

Men vilken färdriktning för framtiden kan utläsas av sommartalet?  Vi är i ett nytt politisk läge sedan vi fått coronan, menade Löfven, som gör att alla partier måste fundera på vilken politik som ska föras.

Löfven sa heller inget i talet om den viktiga diskussion som förs om en centralisering av sjukvården

Det nya läget borde strängt taget vara en öppning för att omförhandla det januariavtal med Centern och Liberalerna, som speglar förlegade borgerliga teser och försvårar möjligheterna att föra en socialdemokratisk politik. Men det är inte aktuellt, även om Löfven i förbigående tyckte att samarbetspartiernas krav på skattesänkningar  inte går ihop med de reformer som står för dörren inom vården och med stora investeringar i vägar, järnvägar och bostäder.

Häromdagen förkunnade Dagens Nyheters politiska kommentator Ewa Stenberg att Löfven när det gäller coronabekämpningen saknar ödmjukhet och självkritik. Kan så vara. Men han är knappast ensam om denna brist i politiken.
Hur är det med ödmjukheten och självkritiken hos de liberala partier som vill sänka arbetsgivaravgiften för de unga, trots att när det sist prövades 2007 bara gav en handfull nya jobb?  Eller de borgerliga som vill ha en marknadsanpassad arbetsförmedling, trots totalfiaskot med etableringscoacher för några år sedan?
Att Löfven tar bristerna inom äldrevården på allvar visade hans passionerade resonemang i sommartalet om behovet av en stor reformering för personalen och de äldre, ungefär som daghemmen fick ett kvalitativt lyft för några år sedan, och inte längre enbart var en förvaringsplats för barn, utan en vital del av välfärden.

Det som saknades i sommartalet var en mer utförlig diskussion kring de omfattande förändringar som behöver göras kring klimatet.
Löfven sa heller inget i talet om den viktiga diskussion som förs om att en centralisering av sjukvården är nödvändig om att vi ska kunna minska de stora klyftorna i hur folk behandlas.

Opinionssiffrorna då?  Frågan är vilken vikt man ska lägga vid några procents fall, efter en vår där socialdemokraterna legat på över 30 procent. Löfven som utpekats som ansvarig för opinionsfallet, verkar av sommartalet på Bommersvik definitivt inte ha gett upp.