Summering Det fanns knappt några goda politiska nyheter, men tidningsdöden var i alla fall den sämsta, enligt Liv Beckström som tar med sig Klubben in i det nya decenniet.

Vad var det bästa med 2019?

Att Sveriges 15-åringar i den senaste kunskapsmätningen Pisa får högre poäng än förra gången i ibland annat läsning är en av få goda nyheter. För utan tillgång till språket funkar inget annat.
Men skolor med hög andel invandrarbarn har inte stärkt resultaten och det är större skillnader mellan starka och svaga barn än tidigare. Och läsandet bland unga minskar. Så glädjebägaren är grumlad.

Vad var det sämsta med 2019?

Tidningsdöden med sparpaket, nedläggningar och konkurser som svepte som en farsot över landsortspressen. 300 journalistjobb försvann, mer än 50 procent fler än förra året. Tidningen Journalistens dystra summering (i nr 15/2019) svider i hjärtat på oss som ser lokal journalistik som en omistlig del av demokratin och »den värld vi delar« som Håkan Juholt skriver i Östra Smålands sista nummer,

Fri journalistik håller på att bli en skrämmande bristvara.

Men Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet, tipsar i samma nummer om januariöverenskommelsens punkt 72 som vill »förstärka mediestödet« och stärka förutsättningarna för »oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.«

Det är bråttom, men kanske det finns lite hopp för 2020 i alla fall?

Vilken läsning eller lyssning vill du ta med dig in i det nya decenniet?

Ser fram emot läsning av Klubben, Matilda Gustavssons reportage om makt och underordning i kretsen runt Svenska Akademien.

Ett dokument över en nattstånden tid, som vi aldrig bör glömma.