Åsa Eriksson (S) ledamot i näringsutskottet 2020

Debatt Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga länder på grund av hårt arbete, smarta innovationer och en långsiktigt klok politik. Men för att rädda svenska jobb i den allt hårdare internationella konkurrensen måste Sverige växla upp arbetet inom framför allt tre områden skriver Åsa Eriksson (S). 

2019 blev ett handelspolitiskt år som präglades av Brexit, handelskrig, regelstridiga tullar och ett lamslaget WTO. Världsläget är kort sagt oförutsägbart och skadligt för den internationella frihandeln, som Sverige är så beroende av.

Protektionismens återkomst är nu det främsta hotet mot våra jobb och vårt välstånd. Men trots en orolig omvärld har den svenska exporten ökat fem år i rad. Det svenska varumärket är starkt men allt pekar på att vi framöver måste kämpa ännu hårdare för att vinna nya affärer. 1,5 miljoner svenskar går till jobbet tack vare utrikeshandeln.

När samarbetet för frihandel utmanas rör det sig inte om abstrakta hot utan om konkreta och påtagliga konsekvenser för människor i hela vårt land som varje dag är med och skapar välstånd. Det är när exporten ökar och jobben blir fler som vi får resurser för att bygga ett tryggare Sverige med fler lärare, poliser och undersköterskor.

För att klara oss i den allt hårdare konkurrensen måste Sverige växla upp arbetet för att bättre dra nytta av våra styrkor inom framför allt tre områden

Vi kliver nu in i ett nytt decennium med en ny och utvecklad export- och investeringsstrategi som lanserades av regeringen innan jul. Sverige är idag ett av världens mest konkurrenskraftiga länder och vi placerar oss på tio-i-topp i Världsbankens årliga Doing Business-ranking.

Det beror inte på slumpen utan på hårt arbete, smarta innovationer och en långsiktigt klok politik. För att klara oss i den allt hårdare konkurrensen måste Sverige växla upp arbetet för att bättre dra nytta av våra styrkor inom framför allt tre områden:

1. Hållbarhet och rättvis klimatomställning är också en möjlighet, inte bara en belastning som till exempel Sverigedemokraterna vill framställa det. Omställningen skapar i praktiken både konkurrensfördelar för näringslivet och bidrar till att hitta lösningar på de utmaningar världen står inför. Många svenska företag ligger långt framme i klimatomställning och export av grön och klimatsmart teknik från Sverige skapar jobb och bidrar till minskade klimatutsläpp. Sveriges nästan helt fossilfria elproduktion ger förutsättningar att producera produkter med lägre koldioxidavtryck än från länder med en mer fossilbaserad energimix.

2. Ett Team Sweden i varje län. En stor del av de nya jobben skapas i små och medelstora företag runt om i hela landet. När dessa företag växer och internationaliseras tryggar det välfärden. Team Sweden har framgångsrikt samordnat myndigheter, fackförbund och näringsliv men export- och investeringsfrämjandet måste ännu bättre ta fasta på den unika kunskapen i varje region. Ett Team Sweden bör därför formas i varje län. De bruksorter och löntagare som jobbar inom tillverkningsindustrin är lika avgörande för exporten som exporten är för statlig service, för butiksutbud och bankverksamhet. Hela Sverige ska inte bara leva utan också växa och utvecklas!

3. Ökad frihandel. Stödet för frihandel är störst i Sverige bland samtliga EU-länder. Genom vår starka välfärdsstat med omställningsstöd och sociala skyddsnät får vi den trygghet som krävs för att ställa om i en hårdnande internationell konkurrens. Trygga människor räds inte förändring. Därför kan vi vara en stark röst mot de växande högerpopulistiska krafterna i vår omvärld som attackerar samarbetet för frihandel, vill
höja tullar och starta handelskrig.

Sverige ska inte konkurrera med låga löner utan med kunskap, innovation och kvalitet. När Storbritannien nu lämnar EU förlorar Sverige en allierad för ökad frihandel. Den nya export- och investeringsstrategin blir ett viktigt verktyg för att ändå öka exporten i en orolig tid – men det är bara när staten, facken och näringslivet jobbar ihop som hela Sverige kan exportera.

Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot i näringsutskottet